Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.7.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку як процесу

Бухгалтерський облік ведуть за загальними принципами, але в межах конкретного господарства. Процес у бухгалтерському обліку визначається вимогами користувачів бухгалтерської інформації (власниками, законами тощо) та характеризується початком і кінцем. Ці періоди можуть бути календарним (роком, кварталом, місяцем) або госпрозрахунковим періодом (роком, півріччям тощо). Тому в бухгалтерському обліку принциповими є поняття «початок» та «кінець» облікового періоду.

Початком облікового періоду може бути:

а) початок діяльності (створення) підприємства;

б) кінець попереднього періоду діяльності (календарного або госпрозрахункового).

Якщо підприємство лише створюється, то його початковий стан є нульовим.

На діючому підприємстві початковим станом є кінцевий стан попереднього госпрозрахункового періоду, який визначений бухгалтерським звітом — балансом та дістав аудиторське підтвердження.

Для визначення початкового стану в будь-якому діючому господарстві можна використовувати прийом інвентаризації. На підставі даних інвентаризації складають так званий початковий, або як його іноді називають, вступний баланс господарства.

Кожний господарський факт — явище або процес — (операція) має бути документований, тобто мати доказовість. Документ — основа бухгалтерських записів. Документ має містити кількісні й вартісні характеристики об’єкта обліку.

Бухгалтерські документи перевіряють, обробляють і реєструють в журналі реєстрації, а далі на підставі їх змісту складають бухгалтерське проведення, що є основою запису до рахунків.

Рахунки відкривають на підставі актів інвентаризації до бух- галтерського балансу чи документа.

На рахунках на підставі бухгалтерських проведень роблять записи. Після завершення усіх записів рахунки замикають (визначають обороти за дебетом і кредитом, а також новий стан, сальдо, об’єкти обліку).

Замкнені рахунки використовують для складання нового, заключного (остаточного) балансу.

Загальну схему технології бухгалтерського обліку, як єдності складових елементів методу, показано на рис. А.7.1.

Усі методичні прийоми складні, а тому потребують послідовного розгляду.

 Взаємозв’язок елементів  методу бухгалтерського обліку

Рис. А.7.1. Взаємозв’язок елементів (складових) методу бухгалтерського обліку на основі загальної технології облікового процесу 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим