Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.7.3. Взаємозв’язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку.Двоїстий (балансовий) метод бухгалтерського обліку

А.7.3.1. Поняття про балансовий метод

Подвійна характеристика господарських фактів — явищ і процесів — за ознаками продуктивних сил і виробничих відносин в економіці, як уже зазначалося, має назву балансового методу.

У прямому розумінні термін баланс (від фр. balanse — ва- га) означає кількісне вираження співвідношення зрівноваже- них елементів будь-якого постійно змінюваного явища або процесу. Балансове узагальнення даних широко застосовуєть- ся в економіці — плануванні, фінансуванні, аналізі, обліку і т. ін.

Характерна риса балансового узагальнення — подвійний аспект описування реальних об’єктів, синтетичний характер здобутої інформації.

Сутність подвійного відображення даних полягає в тому, що реальні об’єкти, які описуються з допомогою балансу, обов’язково виражаються залежно від конкретного балансу та призначення узагальнених даних. Наприклад, баланс доходів і видатків сім’ї або баланс робочого часу тощо.

Основна риса балансового узагальнення — єдиний вимірник, що дає змогу зіставляти й виявляти загальні зв’язки сукупностей, які підлягають балансуванню.

Балансове узагальнення економіки (тобто господарства будь-якого рівня — від дрібних індивідуальних господарств до великих господарських об’єднань) є об’єктивно необхідним для управління ними. Порівнювати витрати і результати господарювання можна лише з допомогою балансового методу.

Отже, господарювання об’єктивно потребує застосування двоїстого балансового методу, оскільки при керівництві господарством будь-якого масштабу — індивідуальним, колективним, державним — потрібно знати, які активні продуктивні сили є в господарстві, як склалися виробничі правові відносини на кожний даний момент одного господарства з іншими — ідеться про відносини власності (борги, зобов’язання). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим