Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі

А.7.4.1. Загальні положення

Під час розгляду господарських фактів, явищ і процесів як об’єктів бухгалтерського обліку було з’ясовано їх зміст і сутність. Кожний господарський факт як явище має два аспекти: функціональний — як елемент продуктивних сил і характеристику належності до власності господарства (власний або позичений). На цьому будується балансова структура господарства.

Водночас кожний господарський факт як процес також має два аспекти, бо за своєю суттю зачіпає два об’єкти господарювання як явища або процеси.

Нехай, наприклад, із каси видано у підзвіт гроші. Тоді цей процес пов’язує два таких об’єкти господарювання: «Каса» та «Розрахунки з підзвітними особами». Унаслідок цього в касі стало менше грошей, а в підзвітної особи виникне борг щодо господарства на суму одержаних грошей.

Iнший приклад. На складі оприбутковані матеріали для виробництва, проте за них не заплачено. Цей господарський факт як процес за своєю суттю пов’язує два таких об’єкти господарювання: склад матеріалів, де внаслідок господарського факту (як процесу) цінностей стало більше, та продавця (кредитор), по відношенню до якого під впливом господарського факту виникло зобов’язання (тобто борг), через що зобов’язань стало більше.

Господарські факти як процеси в бухгалтерському обліку називаються господарськими операціями. Вони відображаються в документах.

Кожна господарська система — підприємство, фірма, товариство, кооператив тощо, що є суб’єктом господарювання, виконує господарські операції, які пов’язані між собою і у своїй сукупності становлять господарську діяльність цієї системи. Ця сукупність операцій характеризується послідовністю, взаємопов’язаністю та взаємозумовленістю.

У процесі здійснення господарських операцій засоби господарювання та власники їх утворення починають змінюватися. У господарську діяльність можуть бути залучені нові засоби й учасники, крім того, із господарської діяльності подекуди вилучають діючі засоби господарювання та їх власників або виконують операцію, що характеризує переміщення засобів виробництва з

одного місця на інше. I нарешті, може бути змінене джерело формування господарюючих засобів, тобто зобов’язань (право- власника).

Рис. А.7.2. Види та типи господарських операцій стосовно балансу

отже, у господарстві під впливом цих процесів виконуються два види операцій: 1) ті, які змінюють загальну суму засобів, що перебувають у господарстві, — зменшують чи збільшують; 2) ті, які не змінюють загальної суми господарюючих засобів. Вони водночас вносять зміни до структури активу або пасиву.

Звідси випливає такий висновок: оскільки засоби господарювання та джерела їх утворення відображаються в балансі, то кожна господарська операція певним чином впливає на останній. За характером таких змін усі господарські операції будь-якого господарства формують чотири типи операцій. Залежність між видами та типами господарських операцій ілюструє рис. А.7.2. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування