Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.8.5. Відкриття бухгалтерських рахунків за теорією двоїстості на основі записів «дебет» «кредит»

З’ясувавши взаємозв’язок балансового узагальнення господарських фактів — явищ і процесів — із рахунками бухгалтерського обліку та значення в них «дебету» і «кредиту», розглянемо процедурні питання поточного обліку на них таких господарських операцій: відкриття рахунків на підставі балансу; записи в рахунках на підставі документів; замикання рахунків після завершення записів усіх операцій; складання нового балансу на підставі замкнених рахунків.

Дані вступного (початкового) балансу господарства наведено в табл. А.8.6.

Таблиця А.8.6

Баланс на 01.03.200_ р.

Актив

Пасив

з/п

Стаття активу

Сума,

грн.

з/п

Стаття пасиву

Сума,

грн.

1

Основні засоби

66000

1

Статутний капітал

80000

2

Матеріали

30000

2

Резервний капітал

50000

3

Паливо

5000

3

Кредитори

15000

4

Незавершене виробництво

19000

4

Кредити банку

15000

5

Розрахунковий рахунок

30000

 

 

 

 

Баланс

150 000

 

Баланс

150 000

На підставі вступного балансу занесемо відповідні залишки окремих статей до рахунків (відкриємо рахунки), схема А.8.6.

Розчленування балансу на рахунки і відображення на них початкових залишків

Рахунок «Основні засоби»

 

Рахунок

«Матеріали»

Дебет

Кредит

 

Дебет

Кредит

Залишок 66000

на 01.03

 

 

Залишок 30000

на 01.03

 

 

 

 

 

 

Рахунок

«Паливо»

 

Рахунок

«Незавершене виробництво»

Дебет

Кредит

 

Дебет

Кредит

Залишок 5000

на 01.03

 

 

Залишок 19000

на 01.03

 

 

 

 

 

 

Рахунок

«Розрахунковий рахунок»

 

Рахунок

«Статутний капітал»

Дебет

Кредит

 

Дебет

Кредит

Залишок 30000

на 01.03

 

 

 

Залишок 80000

на 03.01

 

 

 

 

 

Рахунок

«Резервні кошти»

 

Рахунок

«Кредитори»

Дебет

Кредит

 

Дебет

Кредит

 

Залишок 50000

на 01.03

 

 

Залишок 15000

на 01.03

 

 

 

 

 

Рахунок

«Кредити банку»

 

 

Дебет

Кредит

 

 

 

 

Залишок 15000

на 01.03

 

 

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування