Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.8.7. Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання бухгалтерського проведення (запису)

Підготовка документів до запису на рахунках завершується складанням кореспонденції рахунків — бухгалтерського проведення. Для того щоб записати господарську операцію (господарський факт) на рахунках, потрібно визначити кореспонденцію рахунків та скласти бухгалтерське проведення.

Що означає термін кореспонденція? (від лат. correspondent — відповідь, інформування)? У бухгалтерському обліку термін кореспонденція застосовується у розумінні визначення взаємозв’язку рахунків на основі економіко-правових та математичних визначень. Тобто, які зміни відбудуться в активно-пасивному становищі. Які рахунки та які математичні зміни — наведемо можливі зміни (рис. А.8.2).

ТИП

АКТИВ

ПАСИВ

1-й тип

(+)

(+)

2-й тип

(–)

(–)

3-й тип

(+) (–)

змін немає

4-й тип

змін немає

(+) (–)

Рис. А.8.2. Варіанти можливих змін в системі рахунків під впливом господарських фактів (операцій)

Для прикладу будемо використовувати уже відомі нам господарські факти — див. розділ А.5.2 та розділ А.7.

За змістом господарського факту (операції), внаслідок якого (1) в касу підприємства оприбутковані гроші в сумі 1000 грн., які були вкладені засновником, взаємопов’язаними будуть рахунки «Каса» та «Корчук І. І» (Статутний капітал):
Рахунок «Каса» активний (вартісний об’єкт), на ньому потрібно відобразити збільшення (надходження) грошей, тобто (+). На рахунок Корчук І. І. (вкладення в статутний капітал) пасивний (суб’єкт права власності на суму, вкладену у статутний капітал), на ньому потрібно також відобразити надходження (тобто збільшення права власності), тобто (+).

Таким чином на активному рахунку буде збільшення надходження, тобто (+), і на пасивному рахунку також буде збільшення (збільшення права власності), тобто також (+).

За наведеною схемою (рис. 8.3) це перший тип господарського процесу (операції).

Інший приклад. За змістом господарського факту підприємство одержало кредит банку на суму 2000 грн., який зараховано на розрахунковий рахунок у банку.

Взаємопов’язаними рахунками будуть: «Кредит банку» та «Розрахунковий рахунок». «Розрахунковий рахунок» — це активний рахунок, він означає, що у розпорядження підприємства надійшли гроші в сумі 2000 грн., тобто збільшення на рахунку (+). «Кредити банку» — це пасивний рахунок, бо означає, що банк має право на цю суму, яку віддало в борг підприємству, та має йому віддати (підприємство має зобов’язання перед банком на цю суму за умовами угод (контракту).

Таким чином на рахунку активному «Розрахунковий рахунок» буде збільшення (+) і на пасивному рахунку «Кредити банку» також буде збільшення.

Процес визначення взаємопов’язаних рахунків на підставі змісту господарських фактів-операцій називається контировкою (від лат. conto — рахунок).

Вигляд контировки буде таким:

перша: на рахунку «Каса» (+) 1000 грн.

на рахунку «Корчук І. І.» (+) 1000 грн.

друга: на рахунку «Розрахунковий рахунок» (+) 2000 грн.

на рахунку «Кредити банку» (+) 2000 грн.

Меморіальний ордер

Для того щоб записати на рахунках проконтировану й зареєстровану господарську операцію, яка називається «Бухгалтерське проведення», складають меморіальний ордер.

Меморіальний ордер (табл. А.8.7) — це бланк, на якому записано бухгалтерське проведення. Але в останні роки бланк вже не заповнюють, а тільки на первинному документі складають бухгалтерське проведення.

Таблиця А.8.7

Меморіальний ордер № 1 за ___________ 200_ р.

Підстава (посилання) на документ (або зміст)

На рахунку першому

На рахунку другому

Сума, грн.

В касу оприбутковані гроші, які вніс як установчі внески Корчук І. І.

Каса (+)

Каса (+)

1000

Додаток 1

(аркушах)

Головний бухгалтер ___________ (підпис)

Кожний проконтирований господарський факт-явище або процес реєструють у спеціальному журналі. Процес реєстрації супроводиться присвоєнням кожній контировці певного номера (табл. А.8.8).

Проконтирований та зареєстрований в журналі господарських фактів під певним номером господарський факт (операція) називається бухгалтерським проведенням.

Таблиця А.8.8

Журнал реєстрації господарських фактів-явищ або процесів (операцій) за ___________ 200_ р.

Дата

Номер

Зміст операції

Сума

Взаємопов’язані рахунки та характер запису в них

перший

другий

1

2

3

4

5

6

01.10

1

Надходження грошей у касу підприємства від Корчука І. І. установчі внески

1000

Каса (+)

Корчук І. І. (+)

01.10

2

Зараховані на розрахунковий рахунок гроші кредит банку

2000

Розрахунковий рахунок (+)

Кредит банку

(+) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування