Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.8.8. Підготовка документів до записів на рахунках за ознаками дебет — кредит.

Бухгалтерське проведення

Для того щоб записати господарську операцію на рахунки, необхідно визначити кореспонденцію бухгалтерських рахунків і скласти бухгалтерське проведення.

Процес визначення взаємопов’язаних рахунків на підставі господарського процесу (операції) називається контируванням (від італ. сonto — рахунок).

Приклад 1. Виконано господарську операцію — на склад оприбутковано матеріали на суму 2 тис. грн., за які постачальникові не сплачено. За змістом цієї операції взаємопов’язаними будуть рахунки «Матеріали» і «Кредитори». «Матеріали» — рахунок активний, а «Кредитори» — пасивний. За активним рахунком збільшення є дебетом, за пасивним — кредитом.

Контирування буде таким:

дебет рахунку «Матеріали» — 2 тис. грн.

кредит рахунку «Кредитори» — 2 тис. грн.

Приклад 2. Із розрахункового рахунку підприємства для погашення заборгованості банку (за раніше отриманою позикою) перераховано 25 тис. грн. Взаємопов’язаними будуть такі рахунки: «Розрахунковий рахунок» і «Позички банку». «Розрахунковий раху­нок» — активний. На ньому стане менше коштів, тобто запис буде за кредитовою ознакою. «Позички банку» — пасивний рахунок. На ньому стане менше заборгованості. На пасивному рахунку запис за характером зменшення роблять згідно з дебетовою ознакою.

Таблиця А.8.9

Журнал реєстрації господарських фактів (явищ або процесів) за___________________(місяць) 200__р.

№з/п

Зміст запису

Сума,

грн.

Зміни в стані А = П

(кореспондуючі рахунки)

дебет

кредит

1

На склад оприбутковані матеріали, за які постачальникові ще не сплачено

2000

Матеріали

Кредитори (постачальники)

2

Перераховано з розрахункового рахунку підприємства для погашення заборгованості і т. д.

25000

Позички

банку

Розрахунковий рахунок

Контирування буде таким:

дебет рахунку «Позички банку» — 25 тис. грн.

кредит рахунку «Розрахунковий рахунок» — 25 тис. грн.

Кожний проконтирований господарський факт — явище або процес — реєструють у спеціальному журналі. Процес реєстрації супроводиться присвоєнням кожному контируванню певного номера (табл. А.8.9).

Проконтирований та зареєстрований у журналі господарських фактів під певним номером господарський факт (операція) називається бухгалтерським проведенням.

Меморіальний ордер

Для того щоб записати на рахунках проконтировану і зареєстровану господарську операцію, названу бухгалтерським проведенням, складають меморіальний ордер.

Меморіальний ордер (табл. А.8.10) являє собою бланк, де записано бухгалтерське проведення. Зауважимо, що останнім часом бланк вже не заповнюють, а лише на первинному документі складають бухгалтерське проведення.

Таблиця А.8.10

Меморіальний ордер № 1

за__________________200__р.

Підстава (посилання) на документ (або зміст)

За дебетом

рахунку

За кредитом

рахунку

Сума,

грн.

На склад оприбутковано матеріали, за які постачальникові не сплачено

«Матеріали»

«Кредитори»

(постачальники)

2000

Додаток _______(аркушах)

Головний бухгалтер ________________(підпис)

Як було щойно зазначено, в бухгалтерському балансі відбуваються тільки чотири типи операцій. Проте за характером господарських фактів їх налічується кілька мільйонів видів. Тому потрібно оволодіти методикою складання бухгалтерського проведення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим