Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.8.9. Методика складання бухгалтерського проведення

Для того щоб скласти бухгалтерське проведення та правильно визначити кореспондуючі рахунки, необхідно послідовно виконати такі «ходи мислення»:

1. У чому полягає економічний зміст господарського факту (явища або процесу), тобто операції? (Що сталося в господарстві?)

2. Визначити об’єкти господарювання, які залучені до операції її змістом (засоби, джерела, процеси тощо).

3. Визначити характер об’єктів за двоїстою (балансовою) характеристикою (актив чи пасив).

4. Визначити характер зміни об’єктів (« + » або « — »).

5. Скласти бухгалтерське проведення — «дебет» і «кредит».

Приклад. На складі оприбутковано матеріали на суму 2000 грн., за які постачальникові ще не сплачено.

Для зручності складемо таблицю, в якій послідовно наведемо згадані «ходи мислення» під час складання проведення будь-якої господарської операції (табл. А.8.11).

Таблиця А.8.11

Методика складання бухгалтерського проведення

№ з/п

Зміст мислення

Взаємопов’язані об’єкти обліку

Об’єкт обліку

Об’єкт обліку

1

Економічний зміст господарського факту (явища, процесу у двоїстій системі)

До господарювання залучено нові продуктивні сили (ресурси)

До господарювання залучено чужі (які належать постачальникові) джерела (кошти)

2

Визначення об’єктів господарювання (засоби, джерела, процеси тощо), назва рахунку

Засоби праці, групи — матеріали — основні, назва матеріалу

Запозичені джерела, групи — кредитори, постачальники, назва постачальника

3

Визначення характеру об’єктів за балансовою ознакою (актив чи пасив)

Актив

Пасив

4

Визначення характеру зміни об’єктів («+» або «—»)

Збільшення

«+»

Збільшення

«+»

5

Складання бухгалтерського проведення (дебет — кредит або кредит — дебет)

Дебет

рахунку

«Матеріали»

Кредит рахунку

«Кредитори»

(постачальники) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування