Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.9.2. Взаємоперевірка даних поточного бухгалтерського обліку

Наприкінці кожного бухгалтерського (звітного) періоду для узагальнення даних поточного обліку слід здійснювати взаємну перевірку записів в облікових реєстрах і переконатися в повноті й правильності відображених господарських операцій у реєстрах хронологічного (реєстраційний журнал) і системного (на рахунках) обліку.

Порядок перевірки такий. Насамперед підбивають підсумок зареєстрованих у хронологічному порядку господарських операцій у реєстраційному журналі (у розглянутому прикладі — 276 000 грн., схема А.8.13), порівнюють з підсумками оборотів за дебетом і кредитом рахунків. Щоб одержати ці підсумки, а також для узагальнення показників про наявність і рух засобів господарства та джерел їх формування за даними рахунків складають баланс періоду (оборотну відомість) за такою формою (табл. А.9.2).

Таблиця А.9.2

Баланс періоду (оборотна відомість за рахунками обліку) за _____200_р.

Синтетичні рахунки

Залишок на початок

Оборот за звіт

Залишок на кінець

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1. Основні засоби

660 000

660 000

2. Матеріали

270 000

80000

57000

293 000

3. Виробництво

50000

15000

65000

4. Розрахунковий рахунок

640 000

107 000

110 000

637 000

5. Статутний капітал

800 000

800 000

6. Позички банку

630 000

45000

84000

669 000

7. Кредитори

210 000

25000

10000

195 000

8. Дебітори

20000

4000

15000

9000

Баланс

1 640 000

1 640 000

276 000

276 000

1 664 000

1 664 000

Сума оборотів за дебетом усіх рахунків має дорівнюва- ти сумі оборотів за кредитом цих рахунків згідно з методом двоїстості (подвійності). Незбіг суми кожного обороту за де- бетом і кредитом рахунків свідчить про порушення методу подвійності при відображенні господарських операцій на рахунках або ж про допущені помилки при складанні оборот- ної відомості. Помилку потрібно знайти і негайно усунути. Крім того, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунків має дорівнювати підсумку оборотів реєстраційного журналу. Ця рівність µрунтується на тому, що сума кожної зареєстрованої господарської операції в реєстраційному журналі відображується в дебеті і кредиті кореспондуючих рахунків. Відсутність такої рівності означає: певні господарські операції зовсім не записані або записані неправильно в реєстраційному журналі чи на рахунках. Виявлені помилки виправляють, домагаючись рівності вказаних оборотів. У нашому прикладі підсумок оборотів в оборотній відомості за дебетом рахунків дорівнює підсумку оборотів за кредитом рахунків, а також підсумку реєстраційного журналу.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування