Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

A.9.3. Узагальнення даних рахунків (поточного обліку)

Для одержання відомостей про стан, склад і структуру засобів господарства та джерел їх формування за правовласниками на кінець звітного періоду (а також ряду фінансових показників, потрібних для оперативного керівництва) дані залишків на рахунках на кінець звітного періоду узагальнюють у балансі. Для цього активні рахунки, що мають дебетові залишки, записують в активі балансу, а пасивні рахунки, що мають кредитові залишки, — у пасиві.

Баланс, складений за даними залишків на рахунках, матиме такий вигляд (табл. А.9.3).

Таблиця А.9.3

Баланс на 01.05 200__р.

Актив

Пасив

№ з/п

Стаття

Сума, грн.

№ з/п

Стаття

Сума, грн.

1

Основні засоби

660 000

1

Статутний капітал

800 000

2

Матеріали

293 000

2

Позички банку

669 000

3

Незавершене вироб- ництво

65000

3

Кредитори

195 000

4

Розрахунковий рахунок

637 000

 

 

 

5

Дебітори

9000

 

 

 

 

Баланс

1 664 000

 

Разом

1 666 400

Порівнюючи показники балансу на початок звітного періоду (див. табл. А.9.1) з показниками балансу на кінець періоду (див. табл. А.9.3), можна зробити ряд важливих висновків про зміни, що сталися в балансі. Так, збільшилась сума засобів господарства на 24000 грн. (1 640 000 — 1 660 000) за рахунок залучення нових джерел (у нашому прикладі — позичок банку; збільшилися виробничі запаси матеріалів на 23000 грн. (293 000 — 270 000), а також затрати в незавершене виробництво на 15000 (65000 — 50000). Одночасно зменшилась заборгованість як дебіторська (на 11000 грн.), так і кредиторська (на 15000 грн.), тобто фінансовий стан господарства за звітний період значно поліпшився. За даними балансу можна дістати й інші важливі відомості. Докладно ці питання вивчаються в курсі «Аналіз господарської діяльності підприємств».

Отже, бухгалтерський облік господарських операцій починається і закінчується балансом. Баланс, складений на кінець періоду, у наступному періоді буде розкладений на рахунки, за ними протягом місяця обліковуватимуться господарські операції, а наприкінці місяця рахунки з їх залишками узагальнюються в балансі.

Показники (обороти і залишки) рахунків бухгалтерського обліку використовуються для складання звітності, контролю за станом засобів і результатами діяльності їх аналізу. Обробка даних рахунків (групування, середні величини тощо) дає змогу розробити відповідні показники для оперативного управління. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим