Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

A.10.2. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків

Розглянемо особливості синтетичних і аналітичних рахунків на прикладі обліку матеріалів.

Для спрощення міркувань припустимо, що підриємство має лише два види матеріалів — А і Б, а дані про наявність і рух цих матеріалів відбиваються на аналітичних рахунках у вигляді табл. А.10.1 і А.10.2.

Таблиця А.10.1

Матеріал А

Дебет

Кредит

Номер операції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Номер операції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сальдо

1000

5

5000

2

500

5

2500

1

700

5

3500

3

800

5

4000

Оборот

700

5

3500

Оборот

1300

5

6500

Сальдо

400

5

2000

 

Таблиця А.10.2

Матеріал Б

Дебет

Кредит

Номер операції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Номер операції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сальдо

300

10

3000

2

200

10

2000

1

600

10

6000

3

150

10

1500

Оборот

600

10

6000

Оборот

350

10

3500

Сальдо

550

10

5500

 

У системі аналітичного обліку дані на синтетичному рахунку «Матеріали» відображуватимуться у вигляді табл. А.10.3.

Таблиця А.10.3

Рахунок «Матеріали»

Дебет

Кредит

Сальдо

8000

2

4500

1

9500

3

5500

Оборот

9500

Оборот

10000

Сальдо

7500

 

Цей рахунок містить лише узагальнені показники про наявність, надходження і витрачання матеріалів у цілому. Він не дає відомостей про те, які види матеріалів наявні у підпри- ємстві і як змінився кожний вид окремо. У ньому відсутні також натуральні показники. Такий рахунок називається синтетичним.

Як бачимо зі схем аналітичних рахунків, що розкривають синтетичний рахунок «Матеріали», на таких рахунках залиш- ки та операції щодо матеріалів записані докладніше. Загальні суми залишків синтетичного рахунку і всіх трьох операцій рознесені окремими сумами за конкретними видами матеріалів на аналітичних рахунках. При цьому на аналітичних рахунках стан і рух матеріалів подано в грошовому та натуральному вираженні.

Зауважимо, що на практиці застосовується спрощена форма аналітичних рахунків матеріалів — кількісно-сумова. Тут для наочності використано розгорнуту форму записів.

Загальні підсумки записів за аналітичними рахунками мають збігтися із записами на синтетичному рахунку.

Порівняємо суми початкових і кінцевих залишків за наве- деними аналітичними рахунками з відповідними сумами за синтетичним рахунком «Матеріали». Маємо: початкові залишки 8000 грн. (5000 + 3000), кінцеві залишки — 7500 грн. (2000 + + 5500), суми окремих операцій (першої, другої та третьої), записані на синтетичному рахунку, дорівнюють відповідним сумам в аналітичних рахунках. Підсумки оборотів синтетичного рахунку також збігаються з підсумками відповідних оборотів за обома аналітичними рахунками: за дебетом 9500 грн. (3500 + 6000), за кредитом 10000 грн. (6500 + 3500). Збіг усіх цих сум обов’язковий, оскільки на аналітичних рахунках записувались залишки та операції, які відображені на синтетичному рахунку (тільки розгорнуто). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим