Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.10.3. Методика аналітичного та синтетичного обліку

Розглянемо операції підприємства за лютий.

Операція 1-ша. Від заводу «Інко» одержано такі матеріали:

А 1500 т

по 10 грн.

за 1 т

15000 грн.

В 1000 шт.

по 5 грн.

за 1 шт.

5000 грн.

 

 

Усього на суму

20000 грн.

Розрахунок за матеріали ще не проведений.

Операція 2-га. Затрачені на виробництво продукції мате- ріали:

А 2000 т

по 10 грн.

за 1 т

20000 грн.

Б 3000 кг

по 2 грн.

за 1 кг

6000 грн.

 

 

Усього на суму

26000 грн.

Операція 3-тя.Нараховано заробітну плату працівникам підприємства за вироблення продукції — 35000 грн.

Операція 4-та.Надійшла на склад продукція, випущена із виробництва. Її собівартість 61000 грн.

Операція 5-та. Продана частина готової продукції. На розрахунковий рахунок надійшла виручка від реалізації за продажними цінами — 26500 грн. Собівартість проданої продукції 25000 грн.

Операція 6-та. Перераховано з розрахункового рахунку в погашення зобов’язань постачальникам:

заводу «Інко»

 

15000 грн.

об’єднанню № 6

 

9000 грн.

 

Усього

24000 грн.

Для відображення в обліку наведених операцій насамперед складемо бухгалтерські записи (проведення).

Записи за лютий 199__р.

1. Дебет рахунку «Матеріали».

 

Кредит рахунку «Розрахунки з постачальниками

і підрядниками»

 

20000

2. Дебет рахунку «Виробництво»

 

Кредит рахунку «Матеріали»

26000

3. Дебет рахунку «Виробництво»

 

Кредит рахунку «Розрахунки з оплати праці»

35000

4. Дебет рахунку «Готова продукція»

 

Кредит рахунку «Виробництво»

61000

5. Дебет рахунку «Розрахунковий рахунок»

26500

Кредит рахунку «Готова продукція»

25000

Кредит рахунку «Прибуток»

1500

6. Дебет рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

 

Кредит рахунку «Розрахунковий рахунок»

24000

Усього

192 500

синтетичні рахунки

Статутний капітал

Розрахунок з оплати праці

Рахунок «Готова продукція»

4. Кредит рахунку «Основне виробництво» 61000

5. Дебет рахунку «Собівартість» 25000

Оборот 61000

Оборот   25000

Кінцевий залишок 36000

 

Аналітичні рахунки матеріалів

Матеріал А

Дебет

Кредит

Номер і зміст операції

Кіль- кість, т

Ціна, грн.

Сума, грн.

Номер і зміст операції

Кіль-кість, т

Ціна, грн.

Сума, грн.

Початковий залишок

3000

10

30000

 

 

 

 

1. Надійшло

1500

10

15000

2. Видано

2000

10

20000

Оборот

1500

10

15000

Оборот

2000

10

20000

Кінцевий залишок

2500

10

25000

 

 

 

 

Матеріал Б

Дебет

Кредит

Номер і зміст операції

Кіль-кість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Номер і зміст операції

Кіль-кість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Початковий залишок

5000

2

10000

2. Видано

3000

2

6000

Оборот

 

 

 

Оборот

3000

2

6000

Кінцевий залишок

2000

2

4000

 

 

 

 

Матеріал В

Дебет

Кредит

Номер і зміст операції

Кіль-кість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Номер і зміст операції

Кіль-кість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

1. Надійшло

1000

5

5000

Видано

 

 

 

Оборот

1000

5

5000

Оборот

 

 

 

Кінцевий залишок

1000

5

5000

 

 

 

 

Аналітичні рахунки розрахунків з постачальниками і підрядниками

Завод «Інко»

 

Об’єднання № 6

Дебет Кредит

 

Дебет Кредит

6. Сплачено 15000

Початковий залишок 5000 1. За матеріали 20000

 

6. Сплачено 9000

Початковий залишок 9000

Оборот 15000

Оборот 20000

 

Оборот 9000

Оборот 0

 

Кінцевий залишок 10000

 

 

Кінцевий залишок 0

З’ясуємо, як складено ці записи. Зміст першого і шостого записів не потребує особливих пояснень. За операцією 1-ю рахунок «Матеріали» дебетується з огляду на те, що матеріалів на складі стало більше, а рахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» кредитується, оскільки в підприємства збільшилась заборгованість постачальникам. По операції 6-й запис робиться на дебеті рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», бо підприємство погашує свою заборгованість постачальникам і на кредиті рахунку «Розрахунковий рахунок» через те, що сума грошових коштів зменшується.

За операціями 2-ю і 3-ю записи робляться на дебеті рахунку «Основне виробництво». Тут відображаються затрати на виготовлення продукції. Операції 2-га і 3-тя призводять до збільшення виробничих затрат, і їх суми записуються в дебет рахунку «Основне виробництво», оскільки цей рахунок активний. За операцією 2-ю кредитується рахунок «Матеріали», бо кількість матеріалів на складі підприємства зменшується. За операцією 3-ю запис робиться на кредиті рахунку «Розрахунки з оплати праці» (рахунок пасивний), оскільки зростають зобов’язання підприємства перед робітниками з виплати їм заробітної плати.

За 4-ю операцією дебетується активний рахунок «Готова продукція», оскільки на складі підприємства стає більше готових виробів, і кредитується рахунок «Основне виробництво», бо випуск готової продукції призводить до зменшення коштів (затрат), які лишаються в незавершеному виробництві.

Операція 5-та — найскладніша. Тут відбувається продаж (реалізація) готової продукції. Вибуття її відображається за кредитом рахунку «Готова продукція», оскільки це — активний рахунок. Водночас, оскільки на дебет даного рахунку готова продукція записується за собівартістю (див. операцію 4-ту), то й з кредиту її слід списати також за собівартістю, що становить 25000 грн. Проте на розрахунковий рахунок надходить сума 26500 грн., яка складається із суми, що компенсує затрати підприємства на виготовлення реалізованої продукції (її собівартість), — 25000 грн., та надлишку — 1500 грн., одержаного завдяки тому, що продажна вартість реалізованої продукції виявилась більшою за її собівартість. На практиці, крім рахунку «Готова продукція», у даному разі кредитується рахунок «Прибутки». Запис на кредит цього рахунку робиться з огляду на те, що сума 26500 грн. являє собою збільшення прибутку, одержаного підприємством доходу, що є джерелом коштів.

За операцією 5-ю дебетується рахунок «Розрахунковий рахунок» на суму 26500 грн., оскільки збільшуються кошти підприємства (рахунок активний).

Тепер запишемо на рахунках початкові залишки та операції, підіб’ємо підсумки оборотів і виведемо нові (кінцеві) залишки.

Записавши операції за рахунками синтетичного і аналітичного обліку, слід перевірити, чи збігаються підсумки кожного синтетичного рахунку із сумами підсумків аналітичних рахунків. Така перевірка виконується порівнянням відповідних оборотів і залишків. Вона забезпечує правильність обліку і має обов’язково провадитися згідно з чинним Положенням про бухгалтерські звіти і баланси в кінці кожного місяця.

Перевіряємо записи за рахунками «Матеріали» і «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», які мають аналітичні рахунки.

За синтетичним рахунком «Матеріали» початковий залишок дорівнює сумі початкових залишків в його аналітичних рахунках (40000 = 30000 + 10000). Отже, рівні обороти за дебетом і кредитом (20000 = 15000 + 5000; 26000 = 20000 + 6000) і кінцеві залишки (34000 = 25000 + 4000 + 5000).

За синтетичним рахунком «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» дані також збігаються з підсумковими сумами аналітичних рахунків. Початковий залишок за цим рахунком — 14000 грн. (5000 + 9000), оборот за кредитом —20000 грн., за дебетом — 24000 грн. (15000 + 9000); кінцевий залишок — 10000 грн. — відповідає кінцевому залишку за аналітичним рахунком заводу «Інко», розрахунки з яким ще не закінчені.

Отже, записи за рахунками синтетичного і аналітичного обліку зроблені правильно. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим