Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А.10.4. Взаємозв’язок даних аналітичного та синтетичного обліку

Для перевірки даних аналітичного обліку за окремим синтетичним рахунком складають оборотну відомість.

Оборотні відомості за аналітичними рахунками можуть мати різну зовнішню будову, що зумовлюється застосуванням різних вимірників.

Оборотні відомості бувають двох форм: оборотна відомість за розрахунковими рахунками і оборотна відомість за товарно-матеріальними рахунками.

Оборотні відомості за товарно-матеріальними рахунками узагальнюють за певний період дані аналітичних рахунків обліку товарно-матеріальних цінностей. Вони складаються щодо субрахунків і синтетичних рахунків. Підсумки такої відомості звіряються з оборотами і залишками відповідного синтетичного рахунку. Далі визначаються підсумки за субрахунками (див. табл. А.10.1).

Оборотна відомість за розрахунковими рахунками слугує для узагальнення даних аналітичного обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами. З її допомогою визначається сальдо за активними та пасивними рахунками з різними дебіторами і кредиторами (див. табл. А.10.2).

Розглянемо призначення оборотних відомостей за аналітичними рахунками.

1. Для перевірки правильності і повноти ведення обліку підсумки аналітичних оборотних відомостей звіряються з даними відповідного синтетичного рахунку в синтетичній оборотній відомості. Залишки і операції записуються на синтетичних і аналітичних рахунках в однакових сумах, тому їх підсумки мають збігатися.

2. З допомогою оборотних відомостей аналітичного обліку можна дістати ряд важливих показників про окремі види коштів і їх джерела.

3. Оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку (табл. А.10.4) являють собою зведення оборотів і сальдо за всіма рахунками аналітичного обліку, об’єднаними одним синтетичним рахунком, і призначені для перевірки правильності облікових записів за цими рахунками, а також для спостереження за станом і рухом окремих видів коштів господарства і їх джерел.

4. Оборотні відомості за аналітичними рахунками (табл. А.10.5) слугують для узагальнення за місяць або інший звітний період даних аналітичного обліку і звіряння їх з даними синтетичного рахунку.

Таблиця А.10.4.

Оборотна відомість за рахунками аналітичного обліку матеріалів за лютий 200_ р.

Найменування сировини і матеріалів

Одиниця вимірювання

Ціна, грн.

Залишок на 01.02, грн.

Обороти за лютий

Залишок на 01.03, грн.

дебет прибуття

кредит витрачання

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

А

т

10

3000

30000

1500

15000

2000

20000

2500

25000

Б

кг

2

5000

10000

 

 

3000

6000

2000

4000

В

шт.

5

 

 

1000

5000

 

 

1000

5000

Підсумок

 

 

 

40000

 

20000

 

26000

 

34000

Таблиця А.10.5

Оборотна відомість за рахунками аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками за лютий 200_ р.

Найменування постачальників

Залишок на 01.02, грн.

Обороти за лютий, грн.

Залишок на 01.03, грн.

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Завод «Інко»

 

5000

15000

20000

 

10000

Об’єднання № 6

 

9000

9000

 

 

 

Підсумок

 

14000

24000

20000

 

10000

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування