Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.1.3. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку

На підставі загального визначення бухгалтерського фінансового обліку як упорядкованої та регламентованої інформаційної системи, що систематично відображує в часі (хроноло- гічно) та просторі (системно) стан та зміни стану всіх господарських фактів — явищ і процесів — майнового та економіко-правового порядку в межах господарюючих суб’єктів (суб’єктів господарювання) у грошовому виразі, фінансовий облік можна визначити так.

Бухгалтерський фінансовий облік — це такий бухгалтерський облік, в якому за рівних умов господарювання, що на- даються всім суб’єктам ринку, держава (муніципалітет) зако- нодавчо визначає єдині правила ведення згаданого обліку та за єдиними принципами визначає побудову й організацію оцінювання майнових об’єктів (ресурсів) та визначення пра- ва власності, методику обліку затрат і доходів, собівартості готової продукції (виробів, послуг та робіт) та порядок ви- значення фінансових результатів і складання фінансової звітності.

Фінансовий облік передбачає визначення результатів господарювання (прибутку, збитків), системи оподаткування та складання обов’язкової фінансової звітності.

У бухгалтерському фінансовому обліку на підставі теорії двоїстості — балансового методу доказовості та інших принципів побудови такого обліку відображаються стан і зміни стану як засобів господарювання (активів), так і правових відносин щодо засобів господарювання (пасивів).

Рух засобів господарювання (активів) та зміни права власності (пасивів) пов’язаний із затратами діяльності, дохо- дами від діяльності та визначенням фінансових результатів. Облік затрат, доходів та фінансових результатів — централь- ний момент у побудові бухгалтерської системи фінансового обліку.

Загальну двоїсту (балансову) структуру побудови бухгалтерського фінансового обліку унаочнює рис. Б.1.10.

Логічно-структурну модель побудови бухгалтерського фінансового обліку як процесу унаочнює рис. Б. 1.11.

Балансова інтерпретація побудови фінансового обліку

Рис. Б.1.10. Балансова інтерпретація побудови фінансового обліку

 

Загальна логіко-структурна модель побудови бухгалтерського  фінансового обліку на підприємстві

Рис. Б.1.11. Загальна логіко-структурна модель побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві як процесу та системи доказів за період 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим