Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.2.2.2. Система рахунків обліку власності засновників (власного капіталу)

Власність засновників, як уже зазначалося, складається з таких компонентів:

— статутного (реєстрованого) капіталу;

— пайового (реєстрованого) капіталу;

— додаткового вкладеного капіталу;

— іншого додаткового капіталу;

— резервного капіталу;

— нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років;

— неоплаченого капіталу;

— вилученого капіталу.

Для кожного такого компонента в бухгалтерському обліку передбачено окремий рахунок і відповідну назву.

Усі рахунки обліку власного капіталу є пасивними, крім двох останніх, які можуть мати лише кредитове сальдо.

Загальну характеристику рахунків обліку власного капіталу можна подати такою схемою: Б.2.1.

Схема Б.2.1

Характеристика рахункі в обліку власного капіталу

Дебет

Кредит

Виплата засновникові його власності в порядку виходу зі складу засновників

Суми, спрямовані на покриття збитків

Внески засновників

Нерозподілений прибуток

Суми, одержані в порядку санації, підтримки тощо, які не потрібно повертати

На рахунках «Неоплачений капітал» та «Вилучений капітал» відображаються суми неоплаченого капіталу (непроданих або вилучених з ринку акцій)

Дебет

Неоплачений капітал

Кредит

1. Сума статутного (пайового) капіталу, який належить вкласти (внести)

1. Суми внесків (або сплачених акцій)

Дебет

Вилучений капітал

Кредит

1. Сума викуплених акцій власної емісії

1. Сума проданих акцій

або

2. Сума знищених акцій 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування