Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.2.3. Облік статутного капіталу

Б.2.3.1. Загальне поняття

Статутний капітал — це сума грошових вкладів (саме вкладів!), що їх власник надає в повне господарське відання (володіння, користування, розпорядження) підприємству, яке він створює, або вартість відповідного майна.

Статутний капітал підприємства (господарського товариства) створюється за рахунок вкладів (внесків) засновника або учасників та засновників. Вкладами можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (зокрема на інтелектуальну власність). Вклад, оцінений у гривнях, становить частку засновника у статутному капіталі.

АТ має статутний капітал, поділений на певну кількість акцій різної номінальної вартості.

Учасники та засновники товариства з обмеженою відповідальністю (ТЗОВ) відповідають по боргах товариства в межах їх вкладу (частки) в статутному капіталі, акціонери — у межах на- лежних їм акцій.

Учасники повного товариства несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном.

У командитному товаристві частина учасників несе повну відповідальність, інша частина — у межах вкладів у майно товариства.

Статутний капітал довірчого товариства має бути не меншим за встановлений ліміт і формуватися виключно за рахунок коштів та цінних паперів учасників. Засновники довірчого товариства відповідають за його зобов’язаннями своїми внесками до статутного капіталу, а в разі недостатності цих сум — додатково належним їм майном.

Статутний капітал товариства покупців складається із внесків членів товариства.

До корпоративних підприємств правомірно віднести спільні підприємства з іноземними інвестиціями, які створюються здебільшого у формі господарських товариств.

Статутний капітал комерційного банку формується за рахунок коштів акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) банку.

статутний капітал банків забезпечує виконання ними зобов’язань. Проте оскільки комерційні банки створюються як господарські товариства, вони відповідають за своїми зобов’язаннями не лише статутним капіталом, а й усім майном, що їм належить.

Порядок створення статутного капіталу банків визначено Законом України «Про банки і банківську діяльність». Різні обмеження щодо частки засновників не впливають на побудову бухгалтерського обліку статутного капіталу будь-якого господарюючого формування — виробничого, комерційного або банківського.

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства (тобто статуту) в державному реєстрі та припиняється (закінчується) днем вибуття підприємства з дер- жавного реєстру внаслідок припинення діяльності, банкрутства, припинення строку дії тощо.

Бухгалтерський облік статутного капіталу здійснюється на рахунку «Статутний капітал». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування