Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.2.3.4. Облік формування статутного (пайового) капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю має свої особливості як щодо діяльності, так і щодо відповідальності за свою діяльність.

Члени (учасники) такого товариства несуть обмежену відповідальність за діяльність товариства.

Усе це зумовлює деякі особливості формування статутного (пайового) капіталу товариства, внесення до нього змін та ліквідації.

На суму зареєстрованого в державному реєстрі статутного капіталу будуть зроблені записи на підставі статуту та установчих документів:

Кредит

рахунку «Статутний капітал» (в аналітичному обліку кожному засновникові відкривається рахунок на суму належного внеску)

Дебет

рахунку «Неоплачений капітал» (в аналітичному обліку кожному засновникові відкривається рахунок на суму належного до внеску боргу).

Після наведеного за кредитом рахунку «Неоплачений капітал» підприємства з обмеженою відповідальністю можуть бути записані надходження грошових внесків та внесків у вигляді майнових вкладень, нематеріальних активів та інших цінностей (активів). А саме:

надходження грошових внесків та внесків у вигляді майнових вкладень, нематеріальних активів і т. ін.;

додаткові внески учасників у будь-якій формі (грошовій, майновій тощо);

збільшення статутного (пайового) капіталу за рішенням засновників із власних джерел;

внесення кредиторської заборгованості зобов’язань перед засновниками.

За дебетом статутного капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю можуть бути записані (відбиті) такі елементи обліку:

повернення частки (або всієї суми) внесків у разі вибуття учасника;

списання збитків за рішенням засновників за рахунок внесків;

припинення діяльності підприємства.

Розглянемо приклад.

Нехай 2 жовтня 200_ р. згідно з установчими документами зареєстровано фірму «арго» зі статутним фондом 21000 грн.

Засновники фірми такі:

Хвиля I.П. 7000 грн.

Сірко П.I. 7000 грн.

Шпирко Є.О. 7000 грн.

Господарські операції, які було виконано після реєстрації фірми в жовтні 200_ р., наведені в табл. Б.2.2.

Таблиця Б.2.2

Господарські операції за жовтень — листопад — грудень 200_ р.

Дата

Номер госпо- дарської операції

Назва документа та зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерське проведення

Дебет

Кредит

Жовтень

15.10

1

Бухгалтерська довідка. Статутний капітал зареєстрований

21000

НК

СК

15.10

2

Касовий прибутковий ордер № 1. Установчі внески Хвилі I.П.

4000

К

НК

15.10

3

Касовий прибутковий ордер № 2. Установчі внески Шпирка Є.О.

1000

К

НК

15.10

4

 

 

Акт приймання-здавання до статутного фонду установчих внесків.

Прийнято від Шпирка Є.О. до статутного капіталу:

МШП

будинок цегляний

 

 

 

1000

5000

 

 

 

МШП

ОЗ

 

 

 

НК

НК

15.10

5

Акт приймання-здавання до статутного капіталу установчих внесків. Прийнято від Сірка П.I. автомобіль ЗАЗ

 

 

5000

 

 

ОЗ

 

 

НК

Примітка: СК — статутний капітал

К — каса

ОЗ — основні засоби

МШП — малоцінні та швидкозношувані предмети

НК — неоплачений капітал

Балансова інтерпретація проведень подана на рис. Б.2.2.


Актив

Пасив

 

Рахунок «Каса»

 

 

Рахунок «Статутний капітал»

 

 

Дт

Кт

 

 

Дт

Кт

 

 

  1. 4000
  2. 1000

 

 

 

 

1. 21000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Малоцінні предмети»

 

 

Рахунок «Неоплачений капітал»

 

 

Дт

Кт

 

 

Дт

Кт

 

 

4а. 1000

 

 

 

1. 2100

  1. 4000
  2. 1000
  3. 6000
  4. 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Будинок»

 

 

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

4б. 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок «Автомобіль ЗАЗ»

 

 

 

 

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

5. 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.2.2. Балансова інтерпретація (логіко-структурна схема) побудови бухгалтерського обліку 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим