Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.2.3.6. Облік формування статутного капіталу під час акціонування приватизованого підприємства

Під час створення АТ на базі державного муніципального підприємства статутний капітал формується на підставі акта оцінки вартості майна, який складається на основі інвента- ризації.

Майно оцінюється за його балансовою вартістю. Основні засоби (зокрема й узяті в довгострокову оренду з правом викупу) оцінюються за відновленою вартістю з урахуванням їх переоцінювання за постановою уряду.

Нестача чи надлишки матеріальних цінностей, що виявлені під час інвентаризації, а також їх обґрунтована дооцінка відносяться на фінансові результати звітного періоду.

Коли закінчено оцінювання майна підприємства, статутний капітал зводять до розміру, що відповідає викупній (продажній) вартості підприємства або його статутного капіталу, який фіксується в установчих документах.

Після цього за результатами оцінювання майна складається заключний баланс. Якщо з моменту складання заключного балансу до моменту реєстрації підприємства відбуваються зміни в його майновому стані, то відповідні зміни відбуваються й в акті оцінювання майна. З моменту реєстрації Ат активи та пасиви підприємства, що приватизується, приймаються в розмірі, визначеному в заключному балансі підприємства.

Після реєстрації АТ комісія з приватизації (чи комітет з питань управління майном) провадить підписку на акції. На оголошений статутний капітал, — проведення за дебетом рахунка «Неоплачений капітал» і кредитом рахунка «Статутний капітал».

У разі продажу підприємства, що приватизується, на аукціоні чи за конкурсом у випадку реєстрації його як окремої юридичної особи розмір статутного капіталу приватизованого підприємства визначається залежно від купівельної ціни. При перевищенні купівельної ціни над оцінковою (початковою) вартістю відповідна різниця враховується на приватизованому підприємстві за дебетом рахунка «Нематеріальні активи» в складі нематеріальних активів на субрахунку «Різниця між купівельною та оцінковою вартістю майна» та кредитом рахунка «Статутний капіталљ». З рахунка «Нематеріальні активи» ця різниця переноситься на витрати виробництва протягом 20 років (але не більш ніж строк діяльності підприємства).

Підприємство, що здійснило купівлю на аукціоні чи за конкурсом, ураховує суму зроблених витрат з купівлі як внесок до статутного капіталу придбаного (чи частково придбаного) підприємства: дебет рахунка «Довгострокові фінансові вкладення», кредит рахунка «Рахунок у банку».

Якщо оцінкова вартість проданого підприємства менше купівельної ціни, на приватизованому підприємстві майно враховується за оцінковою вартістю. Різниця між купівельною та ціновою вартістю у підприємства-власника відноситься на однойменний субрахунок рахунка «Доходи майбутніх періодів» і списується щомісячно частинами на прибуток (дебет рахунка «Доходи майбутніх періодів», кредит рахунка «Фінансові доходи»).

У разі зарахування приватизованого майна на баланс підприємства-покупця майно оприбутковується за ціновою вартістю в кореспонденції з рахунками обліку коштів, а різниця між купівельною ціною та ціновою вартістю списується в зазначеному порядку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування