Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах

Члени кооперативу — це фізичні особи, які разом формують і юридичну особу — кооператив.

Згідно із законом про кооперацію сільськогосподарські, промислові, споживчі та інші кооперативи мають право об’єднувати фізичних осіб, в яких з кооперативом можуть бути такі майнові відносини:

члени кооперативу не відповідають за справи кооперативу своїм майном та належним їм доходом, заробітком;

згідно зі статутом член кооперативу вносить свій пай як грошима (готівкою), так і майном, залежно від статутних вимог.

Пайові зобов’язання мають бути виконані в межах року (від дня реєстрації статуту).

Iз одержаного доходу члени кооперативу мають право на частку, яка за рішенням загальних зборів може приєднуватися до статутного фонду (капіталу), про що членові кооперативу має бути видано відповідне підтвердження.

У кооперативах можливі два види реєстрованого капіталу:

1) статутний капітал;

2) пайовий капітал.

У решті записів методика обліку пайового капіталу аналогічна колективному статутному капіталу.

Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу на державних (муніципальних) підприємствах

На державних підприємствах статутний капітал створюється в момент виникнення підприємства за рахунок виділення із дер- жавних (муніципальних) коштів.

Установчий (засновний) документ має містити дані про суму коштів, виділених підприємству для здійснення його діяльності за профілем. Цей документ є основою реєстру статуту, тобто статутного капіталу, в державному реєстрі.

Зміна статутного капіталу державного муніципального підприємства дозволяється лише за рішенням відповідного дер- жавного органу з подальшою перереєстрацією в державному реєстрі.

За кредитом рахунка «Статутний капітал» на державних (комунальних, муніципальних) підприємствах відображаються:

суми, виділені в розпорядження підприємства з державних (муніципальних, комунальних) фондів та зареєстровані у відпо- відних органах;

кошти, передані з інших підприємств;

кошти від злиття кількох державних підприємств.

За дебетом рахунка «Статутний капітал» на державних підприємствах може бути записано вилучення після перереєстра- ції статутного капіталу —певної суми коштів з однієї з таких причин:

передача коштів іншому підприємству;

злиття підприємства з іншим підприємством;

ліквідація підприємства.

Сальдо рахунка може бути лише кредитове і має відповідати статуту, зареєстрованому у відповідних органах державної реєстрації.

Статутний капітал на державних (комунальних) підприємствах формується державою (муніципалітетом). Основні записи анало- гічні наведеним у попередніх пунктах. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування