Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.2.5. Облік інших видів власного капіталу

Б.2.5.1. Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал може бути вкладений. Це сума емісійного доходу, на яку вартість проданих випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Наприклад, номінал акції 100 грн., акція продана за 108 грн. (рис. Б.2.4.).

 Балансова інтерпретація проведень

Рис. Б.2.4. Балансова інтерпретація проведень

Додатковий капітал може бути і невкладений. Це сума вартості дооцінки (1000 грн.) необоротних активів або вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших фізичних або юридичних осіб, та різні види додаткового ка- піталу.

Наприклад. 1. Вартість будинку офісу — 100 000 грн. До- оцінено в сумі 8000 грн.

2. Підприємство одержало санацію від муніципалітету в сумі 10000 грн.

3. Один із засновників підприємства безоплатно передав підприємству друкарську машинку вартістю 500 грн.

Балансова інтерпретація проведень унаочнена на рис. Б.2.5.

Балансова  інтерпретація проведень

Рис. Б.2.5. Балансова інтерпретація проведень

Б.2.5.2. Облік резервного капіталу

Резервний капітал — це такий вид власного капіталу, який не зареєстрований. Цей капітал не може утворитися за рахунок результатів діяльності.

Основні джерела резервного капіталу такі:

— додатковий капітал;

— нерозподілений прибуток.

Основні операції з резервного фонду наведені в табл. Б.2.4.

Таблиця Б.2.4

Основні операції з резервного капіталу

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Рішення засновників: направлено до резервного капіталу частину нерозподіленого прибутку

НП

РК

Рішенням зборів акціонерів частина резервного капіталу направлена на покриття збитків минулого року

РК

НЗ

Примітка: НП — нерозподільний прибуток

РК — резервний капітал

НЗ — непокриті збитки 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування