Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.2.5.3. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Нерозподілений прибуток, або непокритий збиток, є складовою власного капіталу і формується за рахунок прибутку, який не був розподілений (тобто спожитий).

Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) планом рахунків призначений рахунок такої самої назви; шифр його — № 43.

Нерозподілений прибуток може перебувати у двох формах:

власне нерозподіленого прибутку;

створених спеціальних фондів (преміювання, надання допомоги, розвитку соціальної сфери тощо).

Господарські операції, які характеризують облік нерозподіленого прибутку, наведені в таблиці Б.2.5.

Таблиця Б.2.5

Облік нерозподіленого прибутку

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів залишена нерозподіленою сума прибутку за 199__ рік

ФР

НП (НЗ)

Нарахована премія за окремі досягнення апарату товариства за II кв.

НП (НЗ)

РП

Проведені відповідні відрахування по нарахованій премії

НП (НЗ)

РС

Видана із каси одноразова допомога працівникові

НП (НЗ)

РК

Передана сума нерозподіленого прибутку іншому підприємству в порядку підтримки

НП (НЗ)

Рб

У разі ліквідації підприємства залишок нерозподіленого прибутку приєднано до статутного капіталу

НП (НЗ)

СК

Примітка: НП (НЗ) — нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

ФР — фінансові результати

РП — розрахунки з працюючими

РК — рахунок «Каса»

Рб — рахунок у банку

СК — статутний капітал

РС — розрахунки по страхуванню 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування