Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.2.6.2. Облік залученого капіталу на основі контракту

1. Облік залученого банківського капіталу. Першим і найпоширенішим видом залученого капіталу є кредит банку. Кредит — це результат кредитування, яке полягає ось у чому. Підприємство одержує від банківських установ у тимчасове користування грошові кошти, що являють собою акумульовані банком вільні кошти інших підприємств, громадян, організацій тощо. Кредит надається на контрактній основі на умовах повернення, терміновості, забезпеченості (гарантії) і сплати відсотків за користування кредитом.

За термінами надання кредити поділяються на короткотермінові, середньотермінові та довготермінові.

Побудова аналітичного обліку

Аналітичний облік одержаних кредитів будують за об’єктами (щo кредитується) та строками (на який строк одержано кредит – термін його погашення). На кожний кредит, одержаний під конкретний об’єкт та на певний строк, відкривається аналітичний рахунок.

Здебільшого об’єктами кредиту на короткотерміновій основі є запаси товарно-матеріальних цінностей, сезонні витрати виробництва, заготівля сільськогосподарської сировини, розрахункові операції, виставлення акредитивів тощо.

Об’єктами середньострокового кредитування насамперед є затрати на впровадження нової техніки, удосконалення технологій, розширення виробництва та освоєння випуску нових видів про- дукції.

Довгострокове кредитування здійснюється банком для затрат з капітального будівництва, реконструкції, розширення виробництва і т. ін.

Кредити одержують, як правило, в одній з двох форм: грошовій (гроші зараховуються на розрахунковий рахунок чи видаються готівкою) або погашенням боргового зобов’язання підприємства (кредиторської заборгованості).

Погашення відбувається також у двох формах: погашенням з розрахункового рахунку (перерахуванням) або направленням на погашення кредиту боргової вимоги дебітора підприємства.

Розглянемо конкретні приклади.

Операції: 1. Одержано кредит у сумі 1000 грн. із зарахуванням на розрахунковий рахунок.

 1. Одержано кредит у сумі 1500 грн. з погашенням кредиторського зобов’язання фірми «О».
 2. Погашено кредит банку в сумі 700 грн. перерахуванням з розрахункового рахунку.
 3. Погашено кредит банку в сумі 800 грн. уступкою боргової вимоги від фірми «К».

Балансову інтерпретацію відповідних дій наведено на схемі Б.2.2.

Схема Б.2.2

Балансова інтерпретація одержання (залучення) та повернення (вилучення) банківського капіталу до діяльності підприємства

 Балансова інтерпретація одержання та повернення банківського капіталу

Побудова синтетичного обліку кредитів

Для зведеного синтетичного обліку кредитів банку робочим планом рахунків доцільно передбачити три рахунки:

— «Короткострокові позики банку»;

— «Середньострокові позики банку»;

— «Довгострокові позики банку».

Короткострокові позики — це позики зі строком повернення до одного року, середньострокові — від одного до чотирьох років, довгострокові — понад чотири роки.

2. Облік залученого капіталу (власності) інших підприємств та фізичних осіб. Другим поширеним видом залученого (чужого) капіталу є тимчасово позичені кошти контрагентів — постачальників або покупців, громадян і т. ін. Тимчасово позичені кошти інших підприємств можуть мати дві форми: товарного кредиту (за одержані сировину, матеріали, товари підприємство не роз- платилося) або одержаного авансу для виконання певного до- ручення (надання послуг, виконання робіт тощо), виконаних послуг.

Різновидом залучення чужого капіталу є випуск (емісія) облігацій, сертифікатів та інших цінних паперів.

Сюди належить також виникнення боргових зобов’язань перед працюючими за використання їхньої праці в підприємницькій діяльності.

Повернути залучений капітал можна двома способами: перерахуванням грошей, передаванням цінних паперів або прийманням уступки боргу.

Балансову інтерпретацію відповідних дій наведено на схемі Б.2.3.

Схема Б.2.3

Балансова інтерпретація одержання (залучення) та повернення (вилучення) кредиторського зобов’язання

Балансова інтерпретація одержання та повернення кредиторського зобов’язання

Розглянемо приклади.

Операції: 1. На склад оприбутковано матеріали, за які буде сплачено пізніше (відстрочка платежу) у сумі 2000 грн. фірми «Х».

 1. Від фірми «Б» одержано аванс на виконання замовлення в сумі 3000 грн.
 2. З розрахункового рахунку сплачено боргове зобов’язання за раніше одержані послуги від фірми «К» в сумі 5000 грн.
 3. Працюючим нараховано заробітну плату за поточний місяць у сумі 4000 грн.
 4. Уступкою боргу фірмою «ОК» погашено кредиторську заборгованість у сумі 700 грн. фір- ми «Л».
 5. Видача заробітної плати 3000 грн.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування