Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.2.6.3. Облік тимчасово залученого капіталу суспільства (власність різних суспільних фондів — бюджет, пенсійний фонд тощо) до проведення розрахунків

У господарському обороті підприємства тимчасово перебувають кошти, які є власністю різних суспільних фондів (на підставі розподілу національного доходу та багатства). Зазначені кошти можна розбити на такі групи.

  1. Частка доходу громадян, яка відраховується з нарахованої їм заробітної плати у формі податку на доходи 200 грн.
  2. Частка доходу підприємства від реалізації продукції (товарів), яка у формі податку на реалізовану суму (акцизний збір, податок на додану вартість тощо) належить до сплати цим суспільним фондам 300 грн.
  3. Частина прибутку підприємства, який за законом розподіляється між державним (муніципальним) бюджетом та засновниками. До бюджету належить 15000 грн. Внески до різних визначених законодавством фондів: інноваційного та ін.

4. Фонд соціального страхування — 500 грн.

5. Пенсійний фонд — 250 грн.

Балансову інтерпретацію розглянутого поділу наведено на схемі Б.2.4.

Схема Б.2.4

Балансова інтерпретація проведень

Балансова інтерпретація проведень 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування