Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.2.3.3. Облік грошей, виданих у підзвіт фізичним особам

Підзвітними особами вважаються працівники підприємства, які одержали гроші (аванси) у підзвіт для проведення операційно-господарських витрат, а також на службові відрядження. Гроші, видані у підзвіт, мають використовуватися лише на ті потреби, на які вони видані.

Об’єкт обліку — грошові кошти, які видані фізичній особі для здійснення оперативно-господарських витрат (купівлі предмета, використання під час службового відрядження тощо).

Аналітичний облік — будується за кожною фізичною особою окремо за такими характеристиками: прізвище, ім’я та по батькові, призначення грошей, термін, на який видані гроші.

Видача грошей у підзвіт. Гроші (готівкою) підзвітним особам видаються з каси. Грошові чеки для одержання підзвітних сум безпосередньо з розрахункового рахунка в банку застосовують рідко.

Підзвітній особі видаються гроші на основі її письмової заяви з дозволу керівника підприємства за наявності довідки бухгалтерії про те, що за даною особою немає заборгованості по раніше виданих авансах.

Звітність про використання підзвітних сум. Після повернення з відрядження або виконання доручення підзвітна особа має протягом трьох днів подати авансовий звіт про використання у зв’язку з відрядженням виданих йому сум. До авансового звіту додається: посвідчення на відрядження, оформлене в установленому порядку (з відмітками про вибуття і прибуття), залізничний та інші квитки, копії товарних чеків, приймальні акти або розписки осіб, що прийняли від підзвітної особи придбані цінності, тощо.

Авансовий звіт бухгалтерія перевіряє як з погляду правильності його оформлення і арифметичних підрахунків, так і по суті, тобто правильності і законності витрати кожної суми, зазначеної у звіті. Про перевірку робиться запис на бланку авансового звіту, після чого останній затверджує керівник підприємства. Залишок невикористаних сум підзвітна особа повертає до каси підприємства.

Для обліку підзвітних сум застосовується рахунок «Розрахунки з підзвітними особами». На дебеті цього рахунка групують суми, що видаються у підзвіт, і відображають заборгованість осіб:

Дебет рахунка «Розрахунки з підзвітними особами»

Кредит рахунка «Каса».

На кредиті рахунка обліковують суми виконаних витрат (на основі авансових звітів і прикладених до них виправдовувальних документів):

Наприклад, використані гроші на відрядження на семінар загальногосподарського характеру буде записано:

Дебет рахунка «Адміністративні витрати»

Кредит рахунка «Розрахунки з підзвітними особами».

Якщо гроші видавались у підзвіт на придбання деяких господарських матеріалів, запасних частин, канцелярського майна і є підтвердження цих витрат документами, то роблять такий запис:

Дебет рахунка «Сировина» й «Матеріали»

Дебет рахунка «Запасні частини»

Дебет рахунка «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Кредит рахунка «Розрахунки з підзвітними особами».

На повернений залишок невикористаних сум підзвітною особою:

Дебет рахунка «Каса»

Кредит рахунка «Розрахунки з підзвітними особами». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування