Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.3.3. Облік цінних паперів

Б.3.3.1. Основи побудови обліку цінних паперів

Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником. Вони передбачають можливість виплати доходу (прибутку) у вигляді дивідендів або процентів, а також передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів.

Цінні папери можуть бути іменні або на пред’явника. Iменні, як правило, не підлягають передачі. Цінні папери на пред’явника обертаються вільно. Порядок обігу цінних паперів регулюється законом.

Випуск цінних паперів здійснює емітент — юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери та бере на себе обов’язки, що випливають з умов їх випуску. Згідно з чинними в Україні законами випускаються такі цінні папери:

акції — не мають установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджують членство в акціонерному товаристві та право на участь в його управлінні. Акції дають право їх власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства;

облігації — засвідчують внесення їх власником грошових коштів і підтверджують зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів у передбачений строк з виплатою процента (якщо інше не передбачено умовами випуску);

скарбничі зобов’язання України — вид цінних паперів на пред’явника, що поширюються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власником коштів до бюджету і дають право на одержання фіксованого доходу;

ощадні сертифікати — письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання (після встановленого строку) депозитів і процентів з нього;

майнові приватизаційні сертифікати — згідно з ними громадянинові України держава надає право відкрити в ощадбанку депозитний (безготівковий) рахунок і придбати за ці кошти акції будь-яких державних підприємств чи об’єкти нерухомості;

приватизаційні житлові чеки — це такі самі цінні папери, як і майнові приватизаційні сертифікати, тобто за ними громадянину України відкривається аналогічний депозитний рахунок в ощадбанку;

векселі — засвідчують безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму власникові векселів.

Класифікація цінних паперів наведена на рис. Б.3.1.

 Класифікація цінних паперів

Рис. Б.3.1. Класифікація цінних паперів

Життєвий цикл цінних паперів наведено на рис. Б.3.2, а типи операцій, які здійснюються з цінними паперами, наведені на рис. Б.3.3.

Життєвий цикл цінних паперів

Рис. Б.3.2.

Операції з цінними паперами

Рис. Б.3.3. Типи операцій, які здійснюються з цінними паперами 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування