Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.3.3. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії (облік інвестицій)

Облік акцій та облігацій, придбаних господарством у інших підприємств, ведуть на рахунках як фінансові вкладення у залежності від того, на який термін вони придбані. Короткотермінові (на строк до одного року) або довготермінові (на строк понад один рік), тобто на рахунках «Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції» або «Довгострокові фінансові інвестиції». На останньому рахунку відкриваються три види рахунків:

— інвестиції у зв’язані сторони згідно з ціною в контролі;

— інші інвестиції у зв’язані сторони;

— інвестиції у незв’язані сторони.

Побудова аналітичного обліку залежить від видів придбаних цінних паперів та підприємств, що їх емітували (випустили). Окремо обліковуються гроші, перераховані за цінні папери до їх надходження як аванс.

На оприбутковану вартість придбаних цінних паперів роблять записи в дебет рахунків «Довгострокові фінансові інвестиції» або «Короткотермінові фінансові інвестиції», а також у кредит рахунків «Каса», «Розрахунковий рахунок», «Валютний рахунок» тощо.

Якщо оплата придбаних цінних паперів здійснюється шляхом передачі матеріальних цінностей, то записи залежать від того, якими саме матеріальними цінностями розраховувалося підприємство. При розрахунках матеріалами, паливом, запасними частинами тощо виконуються записи в дебет вищенаведених рахунків та кредит рахунка «Доходи».

Одержані дивіденди та проценти обліковують записом дебет рахунка «Каса», «Рахунок у банку», «Розрахунки з дебіторами» та інші та кредит рахунка «Інші фінансові доходи».

При погашенні облігацій, сертифікатів та ін. або перепродажу акцій чи облігацій тощо одержані кошти надходять у розпорядження підприємства, а собівартість цінних паперів списують з активів, що відображається в обліку записами в дебет рахунків «Фінансові результати», а також у кредит рахунка «Собівартість реалізованих інвестицій».

Облік сертифікатів ощадного банку ведуть на субрахунку «Сертифікати ощадного банку» рахунків довгострокових (або короткострокових) інвестицій.

Аналітичний облік ведуть по банках, які видали сертифікати. При надходженні сертифіката виконуються записи в дебет рахунка.

В разі повернення коштів банком роблять записи в дебет рахунка «Розрахунковий рахунок» та в кредит рахунків довгострокових (або короткострокових) фінансових інвестицій.

Коли придбані підприємством акції, облігації або інші цінні папери передаються банку на тимчасове зберігання, то в реєстрах аналітичного обліку посилаються на відповідний документ, який одержано з банку. Витрати зі зберігання цінних паперів у банку відносяться на фінансові результати. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим