Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.3.6.2. Принципи організації обліку розрахунків

Підприємства, господарські організації вступають у господарські взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями, що є постачальником для одних і покупцем для інших, платником або одержувачем грошей.

У процесі купівлі-продажу між підприємствами і організаціями виникають господарські взаємовідносини, що завершуються грошовими розрахунками.

Сукупність усіх грошових розрахунків утворює грошовий обіг.

Організація безготівкових розрахунків базується на таких принципах:

платежі здійснюються до або після відвантаження продукції, виконання робіт, послуг або одночасно з ними;

платежі здійснюються за згодою платника (акцепт доку- ментів);

покупець може відмовитися від оплати розрахункових документів (у разі обµрунтованої відмови згідно з інструкціями банків);

платежі здійснюються за рахунок коштів платника або в установленому порядку за рахунок кредиту банку;

зарахування коштів на рахунок одержувача має виконуватися лише після списання цих сум з рахунка платника.

Безготівкові розрахунки між підприємствами виконуються платіжними вимогами, акредитивами, особистими рахунками, платіжними дорученнями, чеками, зведеними вимогами, інкасовими дорученнями та іншими, дозволеними законами.

Мінімальна сума за розрахунковими документами, що приймаються банком до виконання, передбачена діючими інструкціями.

Б.3.3.6.3. Форми розрахунків

Під формою розрахунків треба розуміти зумовлені характером економічних зв’язків способи здійснення платежів, порядок документообороту і обігу коштів як між учасниками розрахунків, так і між ними і банком.

При цьому підприємства можуть застосовувати лише ті форми розрахунків, які встановлені законами і постановами уряду та є обов’язковими для всіх учасників платіжного обігу. Залежно від умов господарської діяльності підприємств, характеру продукції, що реалізується, і умов її відпуску покупцям, місцезнаходження платників, джерел коштів, за рахунок яких виконуються платежі, і місця їх проведення, застосовуються ті чи інші форми розрахунків.

У розрахунках за товарно-матеріальні цінності, надані послуги і виконані роботи, а також за іншими операціями використовують такі основні форми безготівкових розрахунків: акцептну; акредитивну; за особистими рахунками; платіжними дорученнями; чеками, бартер тощо.

Ці форми різняться способом здійснення платежів, порядком документообороту і рухом коштів між постачальником і покупцем, а також установами, що виконують розрахунки. Форма розрахунків, що застосовується, зазначається в договорі. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування