Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.3.6.4. Облік розрахунків з товарних операцій у системі рахунків

Облік розрахунків з постачальниками матеріалів, товарів, послуг тощо ведеться на рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», а з покупцями — «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Під час одержання матеріалів, товарів, послуг робиться запис: дебет рахунків «Виробничі запаси», «Товари», «Затрати (різного напрямку)» і т.д., кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

На основі виписки банку про списування грошей виконується запис у дебет рахунка «Рахунки з постачальниками і підрядчиками» та в кредит рахунка «Поточний рахунок». При реалізації готової продукції (товарів), наданні послуг покупцям робиться запис: дебет рахунка «Розрахунки з покупцями та замовниками», кредит рахунка «Доходи».

У разі надходження на розрахунковий рахунок грошей від покупця на основі виписки банку робиться запис у дебет рахунка «Розрахунковий рахунок» і кредит рахунків «Розрахунки з покупцями та замовниками» або «Доходи».

Акредитиви може виставляти покупець або за рахунок коштів на своєму розрахунковому рахунку, або за рахунок кредитів банку. У бухгалтерському обліку суми відкритих акредитивів відображаються на субрахунку «Акредитиви» синтетичного рахунка «Iнші рахунки в банку». При відкритті акредитиву за рахунок власних коштів на бухгалтерських рахунках робиться запис у дебет рахунка «Iнші рахунки в банку» та в кредит рахунка «Розрахунковий рахунок у банку».

Якщо акредитив відкривається за рахунок банківського кредиту, то в бухгалтерському обліку це фіксується записом у дебет рахунка «Iнші рахунки в банку» та в кредит рахунка «Короткострокові кредити банку».

В аналітичному обліку за кожним акредитивом та кожним постачальником відкривається особистий рахунок із вказівкою терміну дії акредитиву та умов розрахунків.

На підставі виписки банку про списування суми акредитиву в оплату рахунків постачальників у бухгалтерському обліку робиться запис у дебет рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» та в кредит рахунка «Iнші рахунки в банку».

Під час розрахунків за дорученнями, перевіреними з виписками банку, виконуються такі записи:

платником — сум, перерахованих з його рахунка в дебети рахунків «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», «Розрахунки з різними кредиторами» і т. ін. (залежно від того, кому і на що перераховані платежі), а також у кредит рахунка «Розрахунковий рахунок у банку»;

отримувачем — сум, що надійшли на його рахунок, а також сум, отриманих за переказами в дебет рахунка «Розрахунко- вий рахунок» і т. ін. (залежно від того, за рахунок чого надійшли суми), у кредит рахунка «Розрахунки з різними дебіто- рами» і т. ін. (залежно від того, за що і від кого надійшли платежі).

Лімітовані чекові книжки обліковуються на субрахунку «Розрахункові чеки» рахунка «Iнші рахунки в банку». При одержанні цей рахунок дебетують на суму ліміту чекової книжки в кореспонденції з кредитом рахунка «Розрахунковий рахунок», якщо сума ліміту списана з розрахункового рахунка підприємства або кредитного рахунка «Короткострокові кредити банку» — за рахунок банківського кредиту.

Операції розрахунків чеками з покупцем відображаються по-різному.

За даними авансового звіту експедитора використаний чек відображається записом у дебет рахунка «Розрахунки з різними дебіторами» та в кредит рахунка «Розрахунки з підзвітними особами».

На підставі виписки банку оплата рахунків постачальників чеками із лімітованої книжки відображається записом у дебет рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» та в кредит рахунка «Iнші рахунки банку». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування