Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.3.6.5. Облік розрахунків із учасниками (засновниками)

Облік ведуть на двох субрахунках: «Розрахунки по нарахованих дивідендах» та «Розрахунки по інших виплатах».

Аналітичний облік за рахунком «Розрахунки із учасниками (засновниками)» ведуть за кожним засновником.

Б. 3.3.6.6. ВнутрішньогоВнутрішньогосподарські розрахункисподарські розрахунки

На рахунку «» обліковують розрахунки поточних операцій між головним (вищим щодо дочірнього підприємства) та іншими асоційованими підприємствами.

Внутрішньогосподарські розрахунки з філіями ведуть на окремих рахунках. Він призначений для відображення опера- цій між підприємством та його філіями, представництвами, відділами та іншими відособленими підрозділами. На рахунку розмежовуються розрахунки за виділеним майном та поточними операціями. Аналітичний облік ведуть за кожною окремою філією.

Б.3.3.6.7. Облік розрахунків за нетоварними операціями

До основних нетоварних розрахункових операцій належать розрахунки з бюджетом (з фінансовими органами), за податки з обороту (акцизний збір, додана вартість тощо), з прибутків, з доходу працюючих і т. ін., за страхуванням тощо.

Облік розрахунків з бюджетом відображають на рахунку «Розрахунки за податками і платежами», у кредит якого записують суми, які підлягають внесенню в дохід бюджету, а в дебет — внесені платежі, а також — «Розрахунки з різними дебіторами» або інші розрахункові операції.

Внески з прибутку до бюджету відображаються щомісяця записом у дебет рахунка «Податки на прибуток» та в кредит рахунка «Розрахунки за податками».

Суми податку на додану вартість, що підлягають внесенню до бюджету, оформляють записом у дебет рахунка «Доходи від реалізації» та в кредит рахунка «Розрахунки за податками і платежами».

Розрахунки з інших платежів відображають записами в дебети рахунків «Розрахунки з оплати праці» (на суму податків, утриманих із заробітної плати робітників і службовців), «Розрахунки з різними кредиторами» (на суми простроченої кредиторської заборгованості), а також у кредит рахунка «Розрахунки по податках і платежах».

Розрахункові операції з працюючими ведуться на субрахунках «Розрахунки за позиками», «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» та інші.

Облік розрахунків з дебіторами або кредиторами здійснюється на відповідних рахунках: «Розрахунки з дебіторами» або «Розрахунки з кредиторами». На них обліковують розрахунки з організаціями і особами за виконавчими документами, з кооперативними і громадськими організаціями — за придбані або продані основні засоби, з іншими дебіторами і кредиторами за проживання у гуртожитках тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором або кредитором. У балансі сальдо за рахунками показують дебіторську в активі та кредиторську у пасиві. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим