Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.5.4. Облік придбання матеріальних виробничих запасів

За діючим планом рахунків визначити фактичну собівартість придбаних матеріальних запасів можна двома способами: з використанням спеціальних рахунків та без них.

Методика обліку придбання матеріалів без використання спеціальних рахунків придбання. Прийняті на склад матеріали одержувач обліковує таким записом:

Дебет рахунка «Виробничі запаси» відповідного субрахунка запасу «Матеріали», «Паливо», «Запасні частини» тощо

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками».

У разі надходження на склад підприємства матеріальних цінностей з інших (крім постачальників) джерел обліку роблять такі записи:

— напівфабрикати власного виробництва:

Дебет рахунка «Напівфабрикати» (власного виробництва)

Кредит рахунка «Виробництво»;

— матеріали, що вироблені обєднанням для власних потреб:

Дебет рахунка «Виробничі запаси», а далі

Дебет рахунка «Матеріали» або

Дебет рахунка «Запасні частини» та ін.

Кредит рахунка «Виробництво»;

— матеріальні цінності, які надійшли на склад від забракованих виробів, що можуть бути використані як матеріали, паливо і запасні частини:

Дебет рахунка «Виробничі запаси», субрахунки: «Матеріали», «Паливо», «Запасні частини» тощо

Кредит рахунка «Брак у виробництві»;

— матеріальні цінності, що надійшли безкоштовно:

Дебет рахунка «Виробничі запаси», а далі за субрахунками: «Матеріали», «Паливо», «Запасні частини» або інші

Кредит рахунка «Додатковий капітал»;

— матеріальні цінності, що надійшли як внесок до статутного капіталу:

Дебет рахунка «Виробничі запаси» а далі (відповідний субрахунок)

Кредит рахунка «Неоплачений капітал».

Якщо при прийнятті матеріалів виявляють нестачі, то на підставі приймальних актів вартість матеріалів, яких бракує, за оптовими цінами відображають записом:

Дебет рахунка «Розрахунки за претензіями»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Аналогічно обліковують і надходження матеріалів без рахунків постачальників (невідфактуровані поставки). На підставі актів приймання, після одержання рахунків від постачальників записи, які зроблені на основі актів за обліковими (умовними) цінами, сторнуються, а на суму одержаних рахунків робиться запис у тій самій кореспонденції.

Матеріальні цінності, що надійшли на склад від ліквідації основних засобів, або брухт і ганчір’я від вибулих через знос малоцінних і швидкозношуваних предметів, відображають за дебетом відповідних рахунків обліку матеріальних цінностей:

Дебет рахунка «Виробничі запаси», а далі в дебет субрахунка «Матеріали» та ін. за видом

Кредит рахунка «Доходи від вибуття необоротних активів».

Прийняті на склад зворотні відходи обліковують записом:

Дебет рахунка «Виробничі запаси» субрахунка «Матеріали»

Кредит рахунка «Виробництво».

Методика обліку придбання матеріалів з використанням спеціального субрахунка «Затрати на придбання запасів». Придбання матеріальних запасів, коли неможливо ідентифікувати затрати з конкретним матеріальним запасом, може здійснюватися підприємством із застосуванням рахунка «Затрати на придбання матеріальних цінностей». На дебеті цього рахунка протягом місяця записують затрати, пов’язані, наприклад, із заготівлею та придбанням сільськогосподарської продукції (буряк, картопля, молоко, м’ясо тощо). Рахунок призначений для визначення фактичної собівартості заготовлюваної для переробки продукції, і запис в ньому роблять такий:

Дебет рахунка «Затрати на придбання матеріальних цінностей»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» та інші. При цьому варіанті транспортно-заготівельні затрати попередньо нагромаджуються на дебеті рахунка «Заготівельні витрати на придбання матеріалів» за номенклатурою і щомісячно згідно з обліковою політикою відносяться на дебет рахунка «Матеріальні затрати» на конкретні матеріальні запаси.

У кінці місяця кількість і фактична собівартість заготовлюваної сировини, матеріалів сільськогосподарської продукції списуються записом:

Дебет рахунка «Виробничі запаси» — відповідний субрахунок

Кредит рахунка «Затрати на заготівлю і придбання матеріальних цінностей».

На вартості матеріалів позначається також і вартість тари, в яку вони запаковані. Тара може зберігати значну частину своєї цінності, а тому її використовують вдруге. Отже, якщо вартість тари входить у купівельну (оптову) ціну матеріалу, то на її вартість за ціною можливого використання треба зменшити вартість матеріалу. I навпаки, якщо вартість тари не входить до купівельної оптової ціни матеріалу і вона оплачується додатково до вартості матеріалу, то на різницю між вартістю тари за рахунком постачальника і її вартістю за ціною можливого використання потрібно збільшити вартість придбаного матеріалу. Таким чином, у момент визначення заготівельних затрат потрібно окремо обліковувати різницю у вартості тари. При цьому вона може мати як додатні (такі, що збільшують суму транспортно-заготівельних затрат), так і від’ємні (такі, що зменшують суму транспортно-заготівельних затрат) значення.

Бухгалтерський облік транспортно-заготівельних затрат виконується на тих самих рахунках, на яких обліковуються самі матеріали, але ведеться окремий запис. Облік транспортно-заготівельних затрат (ТЗЗ) доцільно вести за обліковими групами або підгрупами. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим