Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.5.9. Iнвентаризація матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів

Порядок і терміни проведення інвентаризації регламентуються Положенням з інвентаризації. Підприємства зобов’язані провадити інвентаризацію залишків матеріалів не рідше як один раз на рік, за станом на 31 грудня. Позачергова інвентаризація провадиться в разі зміни матеріально відповідальних осіб. Перед складанням річного звіту залишки матеріальних цінностей мають бути перевірені протягом IV кварталу.

Для проведення інвентаризації призначають робочу комісію у складі не менш як трьох чоловік. При цьому обов’язковими членами цієї комісії мають бути: матеріально відповідальна особа і працівники бухгалтерії.

До початку інвентаризації у бухгалтерії необхідно обробити всі прибуткові і витратні документи щодо складу.

Головний бухгалтер або його заступник інструктує інвентаризаційну комісію стосовно проведення інвентаризації. До початку інвентаризації від матеріально відповідальної особи вимагається розписка в тому, що до початку проведення інвентаризації всі документи здані до бухгалтерії, а цінності опри- бутковані або списані.

Наявність цінностей визначається обов’язковим підрахуванням, зважуванням, обмірюванням залежно від одиниць вимірювання.

Дані інвентаризації фіксуються в описах або актах. Описи складаються окремо: за місцями зберігання як належні, так і не належні підприємству, придатні і непридатні, зіпсовані, нестандартні тощо.

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, виявляються відхилення від книг обліку і причини відхилень. Інвентаризаційні описи (акти) разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів.

При цьому бухгалтерія складає порівняльну відомість. У ній послідовно виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний залік надлишків і нестач унаслідок пересортиці; розрахунок природної нестачі (у виняткових випадках з особливого дозволу керівника виконуються уточнювальні записи, наприклад у разі, коли знайдено арифметичну помилку або інші неточності в роботі); визначаються кінцеві результати інвентаризації.

Результати інвентаризації регулюються таким чином: за результатами пересортиці проводиться залік нестач надлишками; втрати цінностей у межах встановлених норм відносяться на витрати; за уточненими даними відображаються у системі рахунків відхилення, які спричинені випадковими обставинами; нестачі цінностей понад норми втрат і втрати від псування, коли конкретні винуватці не встановлені, регулюються згідно з діючими положеннями про бухгалтерський облік і баланси; сума нестачі підлягає відшкодуванню матеріально відповідальними особами, винними у її виникненні.

Облік нестач і втрат цінностей, виявлений при інвентаризації, ведуть на рахунку. На основі порівняльної відомості роблять такі записи:

на суму пересортиці:

Дебет відповідного рахунка «Обліку запасів»

Кредит відповідного рахунка «Обліку запасів»;

на загальну суму нестач, псування цінностей:

Дебет рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

Кредит відповідного рахунка «Обліку запасів»;

на нестачі в межах норм природних втрат:

Дебет рахунка «Нестачі та витрати від псування цінностей»

Кредит рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;

на нестачі понад норми природних втрат, а також від псування при зберіганні, що підлягають утриманню з винних осіб:

Дебет рахунка «Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків»

Кредит рахунка «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».

Розмір заподіяних втрат утримується з винних з розрахунку вартості втрачених цінностей;

кінцева сума надлишків:

Дебет відповідного рахунка «Обліку запасів»

Кредит рахунка «Інші доходи від операційної діяльності».

Стан матеріальних цінностей відображається у місячних (якщо такі складаються), квартальних і річних балансах.

Б.3.5.10. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Тварини на вирощуванні та відгодівлі являють собою специфічну форму запасів сільськогосподарського виробництва.

В разі придбання тварин у інших підприємств (молодняка і дорослої худоби для відгодівлі) робиться запис:

Дебет рахунка «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками».

Приплід молодняка продуктивної та робочої худоби, звірів і птиці записують так:

Дебет рахунка «Тварини на відгодівлі та вирощуванні»

Кредит рахунка «Виробництво ».

Якщо худоба була прийнята від населення для продажу, у бухгалтерському обліку буде зроблено запис:

Дебет рахунка «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Кредит рахунка «Інші розрахунки».

Якщо молодняк тварин переведено в основне стадо, у бухгалтерському обліку буде зроблено запис:

Дебет рахунка або «Капітальні інвестиції» або «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Кредит рахунка «Тварини на відгодівлі та вирощуванні». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування