Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.5.11. Облік товарних запасів

Б.3.5.11.1. Облік надходження товарів і тари на оптові бази і склади

Оптові підприємства одержують товари від різних постачальників — як вітчизняних, так і зарубіжних. Постачальники при відвантаженні товарів на адресу оптового підприємства виписують рахунки-фактури і платіжні вимоги, до яких додаються товарно-транспортні накладні та інші супровідні доку- менти. Залежно від виду товарів і їх особливостей додаються також документи, які посвідчують не тільки кількість, але й якість товарів (сертифікати відповідності або їх завірені копії та ін.).

Порядок документального оформлення надходження товарів залежить від місця їх приймання. При іногородніх поставках постачальник, крім супровідних товарних документів, виписує залізничну накладну, яка додається до вантажу. Документом, який підтверджує приймання товарів залізницею до перевезення і відповідальність її за зберігання вантажу в дорозі, є вантажна квитанція. Розрахунково-платіжні документи через банк надсилаються оптовому підприємству.

У бухгалтерському обліку оптових підприємств надходження товарів оформляють у такому порядку.

На вартість товарів за купівельними цінами робиться запис:

Дебет рахунка «Товари» (субрахунок № 1 «Товари на складах»)

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Якщо товари на складах обліковуються за продажними цінами, то одночасно робиться запис на суму торговельних на- цінок:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок № 1 «Товари на складах»

Кредит рахунка «Торговельна націнка».

Таким чином, на дебеті рахунка «Товари», які надійшли, відображаються за продажними цінами.

Рахунок «Торговельна націнка» є регулюючим рахунком до рахунка «Товари на складах». Його використовують для того, щоб при обліку товарів за продажними цінами одночасно знати їх реальну (купівельну) вартість.

Оприбуткування тари під товари відображається записом:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Тара під товарами»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Транспортні витрати торговельних підприємств, які не включені в ціну товарів, облікують окремо, як це описано на сторінках 281—283 щодо обліку виробничих запасів.

При сплаті розрахунково-грошових документів постачальників і транспортних підприємств складають таке проведення:

Дебет рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Кредит рахунка «Рахунки в банках» — при сплаті з роз- рахункового, валютного рахунків, з виставленого акредитиву, чеками

Кредит рахунка «Векселі видані» — на суму виписаних векселів постачальникам (короткострокові або довгострокові)

Кредит рахунка «Короткострокові кредити» — при сплаті за рахунок кредитів банку і т. ін.

Якщо торговельне підприємство відмовилось від сплати розрахунково-грошових документів постачальника, воно має повідомити його про це, прийняти товари на відповідальне зберігання і обліковувати їх на позабалансовому рахунку «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання», до одержання вказівок постачальника (про повернення, переадресування або реалізацію).

У тих випадках, коли під час приймання виявлено нестачу товарів, за дебетом рахунка «Товари» відображають вартість лише тих товарів, які фактично надійшли, а за кредитом рахунка «Торговельна націнка» — не всю суму торговельної знижки, зазначеної в рахунку-фактурі постачальника, а тільки ту її частину, яка стосується фактично прийнятих товарів.

У бухгалтерському обліку ці операції відображатимуться так, як показано далі.

1. На суму прийнятого до сплати рахунку постачальника за товари; ціна відпускна (договірна) (з відкиданням знижок):

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари на складах»

Дебет рахунка «Витрати торгової діяльності»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

2. На суму взятої на облік постачальницько-збутової знижки (вона стосується фактично одержаних товарів):

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари на складах»

Кредит рахунка «Торговельна націнка».

Порядок обліку один і той самий у разі нестачі товарів понад норми збитку та в разі псування з вини транспортної організації, постачальника (дебет рахунка «Розрахунки за претензіями») або посадових осіб під час доставляння товарів (дебет рахунка «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку»).

Порядок організації аналітичного обліку товарів на оптових базах і складах може бути партіонним (обліковують кожну партію товарів, що надійшли), гатунковим (товари зберігають і обліковують за гатунками) і оперативно-бухгалтерським. Списування було викладено у пункті Б.3.5.5.

Матеріально відповідальні особи щоденно (або в інші встановлені строки) мають подавати до бухгалтерії товарні звіти, зазначаючи там залишок товарів на початок дня, прибуття і витрачання за день і залишок товарів на кінець дня (за кожним видом і гатунком). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування