Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.5.11.2. Облік надходження товарів і тари в роздрібній торгівлі

Товари в роздрібну торговельну мережу надходять на підставі договорів (замовлень), що укладаються з оптовими підприємствами або безпосередньо з виробниками товарів.

На відпущені товари постачальники подають до сплати розрахункові документи, до яких додають рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати тощо. За цими документами роздрібні підприємства приймають товари й тару, а також перевіряють правильність цін, торгових знижок, націнок і тарифів на перевезення. За товарами, яких не вистачає, оформляють відповідні акти (комерційні, приймальні). На підставі останніх висувають претензії винному в нестачі (постачальникам, транспортним організаціям і т. ін.).

Одержують товари, як правило, матеріально відповідальні особи.

Ваговий товар, що надійшов, приймають за чистою масою (маса нетто), тобто без обліку маси тари. Тому в товарних документах окремо фіксується маса тари. Облік товарів провадять за місцями їх зберігання та матеріально відповідальними особами лише у вартісному вираженні, без розбиття за окремими товарами. Натурально-вартісний облік товарів провадять, як правило, з товарами, щодо яких потрібний особливий контроль.

На кожну матеріально відповідальну особу відкривають особистий рахунок, в якому роблять записи з оприбуткування та витрачання товарів і виводять залишки на звітну дату. Кожна матеріально відповідальна особа складає у встановлені строки товарний звіт, який з доданими до нього прибутково-видатковими документами (рахунки-фактури, накладні тощо) є підставою для запису за рахунками синтетичного і аналітичного обліку.

Облік наявності і руху товарів провадять за продажними (роздрібними) цінами на рахунку «Товари», субрахунок «Товари у роздрібній торгівлі». Оприбуткування одержаних товарів відображається записом у залежності від того, за якими цінами — регульованими чи нерегульованими вони одержані.

Якщо товари одержані за регульованими цінами, то запис у бухгалтерському обліку буде такий:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари у роздрібній торгівлі» — на вартість товарів за продажними (роздрібними) цінами (разом з ПДВ)

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — на купівельну вартість товарів (за відкидання торгової знижки)

Кредит рахунка «Торговельна націнка» — на суму одержаної торговельної знижки.

При цьому роздрібне торговельне підприємство одержує у своє розпорядження торговельну знижку в повному розмірі в тому разі, коли воно придбає товари безпосередньо в постачальників — виробників товару. А якщо товар у роздрібну мережу надходить через посередницьку ланку, тобто від торговельних баз і складів, то роздрібне підприємство одержує торговельну знижку не в повному розмірі, а деяку її частку, що відповідає плановим витратам і нагромадженням у даній ланці. Інша частина торговельної знижки утримується на користь торговельних баз і складів. Отже, рентабельність роздрібних підприємств певною мірою залежить від ланок товаровиробничої мережі. Торгові підприємства зацікавлені у встановленні прямих договірних зв’язків з підприємствами-виробниками щодо поставляння товарів.

Якщо товари одержані за вільними цінами, то запис у бухгалтерському обліку буде такий:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари у роздрібній торгівлі» на вартість товарів за купівельними цінами.

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» на купівельну вартість.

Зроблену націнку на такі товари роздрібне торгове підприємство відображає записом:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари у роздрібній торгівлі» на суму націнки

Кредит рахунка «Торговельна націнка».

Одержані товари мають бути зареєстровані у журналі ре- єстрації надходження товарів відповідно до загальноприйнятого порядку.

Якщо товари надходять у тарі багаторазового використання, то її вартість відображається записом:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Тара під товарами»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Облік тари на роздрібних підприємствах має деякі особливості. Тару, що вивільнилася з-під товару, роздрібні підприємства мають повертати постачальникам або здавати тароприймальним чи тароремонтним підприємствам для повторного використання. Дерев’яну тару оприбутковують і обліковують за цінами придбання. Деякі види тари (мішки) дозволяється оприбутковувати не за цінами придбання, а за цінами, установленими для повернення цієї тари.

Різницю в цінах (знижку) у момент оприбуткування відносять на дебет рахунка «Інші доходи», субрахунок «Результати за операціями з тарою». У такому разі робиться запис:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Тара під товарами» — на повернену вартість тари

Дебет рахунка «Прибутки і збитки», субрахунок «Результати за операціями з тарою» — на суму зниження ціни тари

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — на вартість придбаної тари.

Тара, вартість якої входить до ціни товару, окремо в рахунок-фактуру не вноситься, а оприбутковується за встановленими цінами на тару, яка була у використанні, і оформляється записом:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Тара під товарами»

Кредит рахунка «Інші доходи», субрахунок «Результати за операціями з тарою».

Субрахунок «Результати за операціями з тарою» є порівняльним. Наприкінці місяця його дебетове сальдо списується на рахунок «Фінансові результати».

Надходження товарів у порядку внутрішньосистемного відпуску обліковується у звичайному порядку, з тією різницею, що сплачувані базам і складам своєї системи відрахування відображають за дебетом рахунка «Інші доходи», субрахунок «Відрахування, сплачувані на покриття витрат з відпуску товарів» — у кореспонденції з кредитом рахунка «Інші кредитори». У такому разі робиться запис:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок «Товари в роздрібній торівлі» — на вартість товарів за продажними цінами

Дебет рахунка «Інші доходи», субрахунок «Відрахування, сплачені на покриття витрат з відпуску товарів» — на суму відрахувань, що підлягають сплаті оптовому підприємству (базі, складу)

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — на всю належну суму. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим