Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.1.2. Групування засобів праці в обліку

У бухгалтерському фінансовому обліку усі засоби праці поділяються на дві групи — оборотні та необоротні. Основу такого поділу формує: з одного боку, ліміт ціни придбання, а з іншого — строк використання (рис. Б.3.6.1).

До основних засобів належать засоби праці, що експлуатуються довше ніж один рік і мають вартість понад встановлений ліміт; виняток становить лабораторне обладнання, для якого ліміт значно вищий; повністю і багаторазово беруть участь у процесі виробництва; переносять свою вартість на готову продукцію частинами, у міру зносу. Це такі:

 • земельні ділянки;
 • капітальні витрати по поліпшенню земель;
 • будинки і споруди;
 • машини та обладнання;
 • транспортні засоби;
 • інструменти, приладдя та інвентар;
 • робоча і продуктивна худоба;
 • багаторічні насадження;
 • інші основні засоби.

Окрім вищенаведених до основних засобів праці належить також група «Інші необоротні матеріальні активи», які поділяють на такі групи:

 • бібліотечні фонди;
 • малоцінні необоротні активи;
 • тимчасові (нетитульні) споруди;
 • природні ресурси;
 • інвентарна тара;
 • предмети прокату;
 • інші необоротні матеріальні активи.

Класифікація засобів праці для побудови бухгалтерського обліку

Рис. Б.3.6.1. Класифікація засобів праці для побудови бухгалтерського обліку

До неосновних засобів праці підприємств і господарських організацій належать і обліковуються у складі запасів у обороті у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів, або у складі тварин на вирощуванні і відгодівлі такі об’єкти:

1) у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів:

а) предмети, які служать менш ніж один рік, незалежно від їх вартості;

б) предмети вартістю, нижчою за ліміт, який встановлено відповідними нормативними актами, незалежно від терміну їх служби, за винятком сільськогосподарських машин та знаряддя, а також робочих і продуктивних тварин, які належать до основних засобів незалежно від їх вартості;

в) прилади, засоби автоматизації і лабораторне обладнання, нижчі за встановлений ліміт, придбані науково-дослідними організаціями і промисловими підприємствами для центральних заводських лабораторій в установленому порядку;

г) спеціальні інструменти, пристрої та інструменти цільового призначення для серійного чи масового виробництва певних виробів або для виконання індивідуального замовлення незалежно від їх вартості;

д) спеціальний одяг, спеціальне взуття і постільне майно незалежно від його вартості і терміну служби, за винятком постільного майна, що обліковується у складі основних засобів готелів;

2) тварини на вирощувані та відгодівлі:

 • молодняк, тварини на вирощуванні;
 • тварини на відгодівлі;
 • птиця;
 • звірі;
 • кролі;
 • сім’ї бджіл;
 • доросла худоба, вибракована з основного стада;
 • худоба, прийнята від населення для продажу (реалізації);
 • службові собаки.

У фінансовій системі при плануванні та обліку всі засоби праці поділяються на дві великі групи: засоби праці оборотні та необоротні.

За своїм призначенням усі засоби праці — оборотні та не- оборотні, можуть бути двох видів: загального і спеціального призначення.

В основі такого поділу лежать три ознаки: розмір затрат на придбання або спорудження; порядок їх погашення; термін служби та інші.

Віднесення предметів, що є засобами праці, до необоротних або оборотних засобів пояснюється насамперед тим, що вони або малоцінні (недорогі), або швидко зношуються (швидше як за один рік експлуатації), або мають спеціальне призначення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим