Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.2.2. Облік наявності та руху малоцінних і дорогоцінних швидкозношуваних предметів на складі і в експлуатації

а) Загальні положення

Малоцінні і дорогоцінні швидкозношувані предмети надходять на склад підприємства у загальному порядку придбання матеріальних цінностей або виготовляються самими підприємствами. Тому надходження предметів документально оформляється так само, як облік сировини і матеріалів.

При надходженні МШП і ДШП від постачальників за цінами купівлі, націнки збутових організацій та на суми транспортно-заготівельних затрат робиться такий запис за рахунками бухгалтерського обліку:

Дебет рахунка «Малоцінні і швидкозношувані предмети».

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Облік наявності МШП і ДШП на складі, а також документальне оформлення і облік руху — надходження, внутрішнє переміщення і передача (видача) зі складу в експлуатацію предметів — здійснюється згідно з чинними основними положеннями з обліку запасів.

Такий облік забезпечує відображення всіх операцій, пов’язаних з відпуском, використанням і зносом таких предметів.

Залежно від спрямованості відпуску і використання швидкозношуваних предметів в обліку відображаються такі господарські операції: використання малоцінних і швидкозношуваних предметів в цехах, магазинах, фермах, дільницях тощо, виробництво при виготовленні продукції, наданні послуг; використання для потреб адміністративного і загальновиробничого характеру; відпуск на потреби обслуговуючих і непромислових виробництв; знос у результаті експлуатації дорогих швидкозношуваних предметів.

б) Облік малоцінних швидкозношуваних предметів, що перебувають в експлуатації

б) Облік передачі малоцінних швидкозношуваних предметів в експлуатацію

На підставі первинних документів (накладних, вимог тощо) передані в експлуатацію малоцінні швидкозношувані предмети списуються зі складу записом:

Дебет рахунка «Матеріальні затрати»

Кредит рахунка «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (субрахунок «Малоцінні предмети»).

Передаючи МШП в експлуатацію, відповідну частку ТЗЗ списують на ті рахунки, на яких відображається погашення вартості (знос), амортизація цих предметів. Частка ТЗЗ, що належить до облікової вартості предметів, переданих в експлуатацію, визначається як відношення суми залишків цих затрат на початок місяця і поточних витрат за місяць до суми залишку предметів на початок місяця і прибулих предметів, перемноженої на 100.

У місцях експлуатації таких предметів бухгалтерія має організувати оперативний облік і контроль за зберіганням та додержанням термінів їх експлуатації.

б)2 Облік передачі дорогоцінних швидкозношуваних предметів в експлуатацію

Дорогоцінні швидкозношувані предмети спочатку списуються зі складу і беруться на облік за кількістю і вартістю (в оцінці за обліковою ціною) на субрахунок «Дорогоцінні швидкозношувані предмети в експлуатації». На підставі вимог, накладних та інших документів на видачу зі складу робиться запис:

Дебет субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети в експлуатації»

Кредит субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети на складі». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування