Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.2.3. Облік дорогоцінних швидкозношуваних предметів в експлуатації

Облік використання дорогоцінних предметів ведеться за їх індивідуальними ознаками та матеріально відповідальними особами. При цьому окремі види ДШП мають деякі особливості. Так, наприклад, у промисловості відпуск швидкозношуваних предметів зі складу цеховим інструментально-видатковим коморам (ІВК) або за їх відсутності матеріально відповідальним особам провадиться за разовими вимогами, лімітними картками, накладними та іншими первинними документами обліку витрат матеріальних цінностей (аналогічно й у будівництві).

Облік процесу експлуатації в системі рахунків відображається залежно від способу внесення їх вартості у затрати виробництва.

Дорогі, але швидкозношувані предмети використовуються у кількох циклах діяльності, тобто зношуються поступово. Їх знос (амортизацію) вносять до затрат діяльності.

Невеликий термін служби дорогих, швидкозношуваних предметів визначає особливості обчислення їх зносу (амортизації) в межах строку використання.

Існує кілька методів визначення зносу дорогоцінних швидкозношуваних предметів:

а) на підставі термінів служби цих предметів по місяцях;

б) з огляду на обсяги роботи (участі в обсягах діяльності);

в) відрахуванням 50 % вартості у разі передачі їх із складів до експлуатації і 50 %, що залишилися, відкиданням вартості цих предметів за ціною можливого використання (у разі вибуття їх за непридатністю);

г) 100 % вартості при передачі їх із складу до експлуатації;

µ) особливим методом, який передбачений методикою з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції відповідній галузі діяльності промисловості, будівництва тощо або деякими нормативними документами.

Реєстром нарахування зносу швидкозношуваних предметів є спеціальний розрахунок, в якому, скориставшись кожним з описаних методів, визначають величину зносу за місяць і розподіляють за напрямками затрат залежно від порядку внесення до собівартості продукції, місць експлуатації і видів предметів.

Списання провадять на основі розрахунків та документів на видачу і відображують на рахунках: у залежності від прийнятого варіанта (з використанням, або без використання рахунків «Елементи затрат»).

Якщо використовуються рахунки «Елементи затрат», то першим буде запис такий:

Дебет рахунка «Матеріальні затрати»

Кредит субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети».

Другим буде запис:

Дебет рахунків затрат діяльності за видами

Кредит рахунка «Матеріальні затрати».

Якщо на підприємстві не використовують рахунки розділу «Витрати за елементами», то запис буде такий:

Дебет рахунків затрат діяльності:

  • виробництво;
  • загальновиробничі;
  • затрати по збуту тощо

Кредит субрахунка «Дорогоцінні швидкозношувані предмети на складі». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим