Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.3.4. Облік переоцінювання основних засобів

Стан корисної експлуатації об’єкта основних засобів повинен періодично переглядатися.

Підприємство може здійснювати переоцінку об’єкта основних засобів за справедливою вартістю на дату балансу. У разі переоцінювання об’єкта основних засобів на ту ж дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.

Якщо підприємством проведена переоцінка об’єктів групи основних засобів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первинна вартість та знос об’єкта основних засобів визначається як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі затрат звітного періоду, крім випадків, що наведені у п. 20 цього Положення (стандарту). У зв’язку з чим у бухгалтерському обліку буде зроблено такий запис:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Додатковий капітал».

Регулювання перевищення дооцінок та уцінок

Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій уцінці залишкової вартості цього об’єкта основних засобів спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням до витрат звітного періоду.

При вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу іншого. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування