Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.3.5. Система синтетичних рахунків

Для обліку основних засобів передбачено такі синтетичні рахунки:

№ 10 «Основні засоби» — призначений для обліку наявності та руху основних засобів, що перебувають не лише в експлуатації, а й в запасі, на консервації чи в оренді. Основні засоби обліковуються за первинною чи відновлювальною вартістю.

На рахунку № 10 обліковують такі основні засоби:

 • земельні ділянки;
 • капітальні витрати на поліпшення земель;
 • будинки та споруди;
 • машини та обладнання;
 • транспортні засоби;
 • інструменти, прилади та інвентар;
 • робоча і продуктивна худоба;
 • багаторічні насадження;
 • інші основні засоби.

Окрема група основних засобів обліковується під назвою «Інші необоротні матеріальні активи», рахунок № 11. На цьому рахунку обліковують такі основні засоби:

1. Бібліотечні фонди.

2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

3. Тимчасові нетитульні споруди.

4. Природні ресурси.

5. Інвентарну тару.

6. Предмети прокату.

7. Інші необоротні матеріальні активи.

№ 13 «Знос необоротних активів», «Знос основних засобів» — призначений для відображення амортизації (зносу) вартості основних засобів у процесі її переносу на новостворюваний продукт. У цьому рахунку передбачено три субрахунки:

 • знос основних засобів;
 • знос інших необоротних активів;
 • знос нематеріальних активів.

Облік усередині субрахунка ведеться в межах окремих груп виробничих основних засобів галузевого призначення, основних засобів господарства та інших невиробничих основних засобів, а також за їх видовою класифікацією.

Ремонт основних засобів, у залежності від характеру здійснюється на різних рахунках.

Для обліку фактичних затрат із капітального ремонту основних засобів, що належать підприємству, зокрема й реконструкцію, модернізацію обладнання призначено рахунок «Капітальні інвестиції». В бухгалтерському обліку (незалежно від норм податкового законодавства) первинна вартість основних засобів збільшується лише на суму затрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), яке призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, очікуваних від його використання.

Затрати на поточний ремонт, утримання устаткування тощо, що здійснені для забезпечення майбутніх економічних вигід, первинно очікуваних від використання об’єкта основних засобів, відображений на відповідних рахунках затрат («Загальновиробничі витрати», «Адміністративні витрати», «Витрати на збут» тощо). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування