Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.3.6. Облік наявності основних засобів

Облік наявності основних засобів будується, як правило, централізовано в бухгалтерії підприємства (або в централізованій бухгалтерії).

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт, яким уважається закінчена будова з усіма до нього пристосуваннями згідно з технічною документацією або окремий конструктивно відокремлений предмет, який виконує самостійні функції згідно з паспортом чи іншою технічною документацією.

Для побудови обліку, забезпечення контролю і виконання інших економічних функцій управління кожному інвентарному об’єкту присвоюється інвентарний номер.

Інвентарний номер зберігається за об’єктом протягом усього періоду його експлуатації на даному підприємстві. Він проставляється в усіх первинних документах, що оформляють наявність і рух об’єкта (акт приймання-передачі основних засобів, акт про ліквідацію основних засобів тощо).

На кожний об’єкт основних засобів на підставі приймально-здавального акта заповнюється інвентарна картка типової форми в одному примірнику.

Інвентарні картки підлягають обов’язковій реєстрації. Сукупність карток утворює картотеку, яка з усіма інвентарними картками забезпечує аналітичний облік основних засобів.

Б.3.6.3.7. Облік надходження основних засобів

Головні джерела надходження основних засобів такі: об’єкти, що їх вклали засновники (учасники) до статутного капіталу, об’єкти, збудовані підприємством, установлене устаткування, закінчені роботи з побудови або дообладнання, котрі збільшують первинну вартість об’єктів; придбані (куповані) основні засоби; одержані безкоштовно; виявлені під час інвентаризації надлишки основних засобів.

У разі надходження в експлуатацію основних засобів на кожний об’єкт укладають спеціальний документ — акт приймання-передачі типової форми, крім випадків, коли введення об’єктів у дію має оформлятися іншим порядком за чинним законодавством. В акті фіксується вартість інвентарного об’єкта з округленням, виконуваним у передбаченому законодавством порядку, а також основні показники, що характеризують його технічні особливості, місце використання і т. ін.

На підприємствах надходження основних засобів у системі рахунків відображається наведеними далі записами.

У разі одержання нових основних засобів від засновників у рахунок внесків до статутного капіталу:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Неоплачений капітал».

У разі введення в експлуатацію після побудови (монтажу) тощо:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Капітальні інвестиції».

У разі безкоштовного одержання нових основних засобів:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Безоплатно одержані необоротні активи».

У разі такого одержання основних засобів, що були в експлуатації до передачі,

на первинну вартість:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Безоплатно отримане майно»

на суму зносу (амортизації):

Дебет рахунка «Безоплатно отримане майно»

Кредит рахунка «Знос необоротних активів»

або

Дебет рахунка «Неоплачений капітал»

Кредит рахунка «Знос необоротних активів».

У разі придбання (купівлі), якщо немає потреби в будівельних або монтажних роботах (на підставі акту введення в експлуатацію)

нових:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками»

тих, що були в експлуатації:

Дебет рахунка «Основні засоби» — первинна вартість

Кредит рахунка «Знос необоротних активів» (основних за- собів)

Кредит рахунка № 60 «Розрахунки з постачальниками» — на купівельну суму

Примітка. Сума ПДВ за основними засобами невиробничого призначення приєднається до первинної вартості.

Щодо основних засобів, які виявилися надлишками при інвентаризації:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності».

Пов’язані з придбанням основних засобів: витрати на транспортування; за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, монтажні та інші відображаються записом:

Дебет рахунка «Капітальні інвестиції»

Кредит рахунка за належністю: «Інші розрахунки», «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» та ін. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування