Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.3.6.3.12. Iнвентаризація основних засобів і відображення її результатів в обліку

Підприємства, організації і установи зобов’язані проводити інвентаризацію основних засобів відповідно до Положення про бухгалтерські звіти і баланси не менше як один раз на рік перед складанням річного бухгалтерського звіту і балансу. Відповідальність за правильне і своєчасне проведення інвентаризації несуть керівник і головний бухгалтер.

Для проведення інвентаризації створюється комісія наказом по підприємству, організації, установі, яка згідно з Основними положеннями про інвентаризацію до її початку перевіряє наявність і стан інвентарних карток (інвентарних книг тощо); наявність і стан технічних паспортів або іншої технічної документації; наявність документів, що підтверджують наявність і рух основних засобів. У разі відсутності документів необхідно забезпечити їх відновлення, а при виявленні розходжень і неточностей в технічній документації або бухгалтерському обліку — внесення відповідних поправок і змін.

Суму зносу (амортизації) об’єктів основних засобів комісія встановлює за їх фактичним станом.

В інвентаризаційні описи основні засоби заносять за їх призначенням з урахуванням реконструкції, розширення або переобладнання, проведених капітальних робіт (добудова нових приміщень, надбудова поверхів тощо) або часткової ліквідації будов, тобто з урахуванням змін вартості.

Інвентаризаційні комісії також встановлюють винних осіб і причини, в результаті яких не знайшли відображення ті чи інші зміни в обліку.

Кожний вид основних засобів (машини, обладнання і силові установки) заносять в інвентаризаційні описи з вказівкою інвентарного номера, найменування заводу-виготовлювача, призначення, року випуску, потужності, конструкції тощо.

Робочі тварини, велика рогата худоба, свині (матки і кнури), а також особливо цінні вівці та інші тварини включаються в описи окремо кожний, тобто індивідуально. Решта тварин обліковуються в описах за віковими і статевими групами із зазначенням кількості голів і живої маси.

Під час інвентаризації забороняється змінювати присвоєні основним засобам інвентарні номери.

Інвентарні об’єкти, що знаходяться поза підприємством (на капітальному ремонті, автомашини в довгострокових поїздках тощо), підлягають інвентаризації до моменту їх тимчасового вибуття з підприємства.

Підписані членами інвентаризаційної комісії матеріали інвентаризації затверджує керівник підприємства, організації, об’єднання.

За результатами інвентаризації у бухгалтерії визначаються результати — надлишки або нестачі.

У разі виявлення об’єктів, що не перебувають на обліку, комісія зобов’язана включити їх в інвентаризаційний опис з вказівкою відповідних даних і технічних показників цих об’єктів.

Об’єкти основних засобів, що не перебувають на обліку і виявлені у ході інвентаризації, слід оцінювати за вартістю (діючою оцінкою згідно з правилами), а знос на повне відтворення встановлюється за технічним станом основних засобів (з оформленням відповідних актів).

1. Надлишки основних засобів на підставі порівнювальної відомості оприбутковуються. Бухгалтерія робить відповідні записи на суму надлишків (на первинну вартість необліковуваного об’єкта основних засобів):

на суму первинної вартості:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності»;

на суму зносу (амортизації):

Дебет рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності»

Кредит рахунка «Знос основних засобів».

2. Проведення неправильно зарахованих до складу основних засобів МШП:

на суму первинної вартості:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «МШП»

на суму зносу (амортизації):

Дебет рахунка «Знос МШП»

Кредит рахунка «Знос основних засобів».

3. Нестачі основних засобів, виявлені в ході інвентаризації, мають бути відшкодовані винними особами, а коли винуватець не встановлений, списують на рахунок «Фінансові результати».

Виявлені нестачі списуються як процес вибуття при ліквідації.

На підприємствах роблять такі записи:

на суму амортизації (зносу):

Дебет рахунка «Знос основних засобів»

Кредит рахунка «Основні засоби»

на балансову вартість основних засобів:

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих необоротних активів»

Кредит рахунка «Основні засоби»

на суму виявленої нестачі за рахунок винної особи:

Дебет рахунка «Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків»

Кредит рахунка «Собівартість необоротних активів». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування