Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4. Облік затрат, доходів та фінансових результатів діяльності

Б.4.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів діяльності

Б.4.1.1. Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів

Як було визначено у першому підрозділі розділу «Б», вихідним елементом побудови фінансового бухгалтерського обліку є економіко-правова структура фінансів господарства за ознаками «Актив» (майнові об’єкти — ресурси) та «Пасив» (прововласники активу) фізичні та юридичні особи (яка характеризує, звідки надійшли гроші) чиї капітали (та куди вони вкладені) інвестовані — активи (див. рис. Б.1.1).

Фінансовий аспект побудови бухгалтерського обліку вимагає аналогічної структуризації побудови бухгалтерського обліку затрат, доходів та фінансових результатів. Як видно із вищенаведеного рисунка, діяльність може бути трьох видів:

  1. операційна,
  2. інвестиційна,
  3. фінансова.

Операційна діяльність — це статутна (основна) діяльність підприємства, а також неосновні (інші) види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою.

Iнвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу.

Разом з тим на підприємстві можуть відбуватися екстроординарні події (надзвичайні ситуації). Це вимагає їх чіткого визначення для побудови обліку затрат, доходів та фінансових результатів.

Центральним місцем у системі діяльності є облік затрат, облік доходу та визначення фінансового результату (прибутку або збитку).

Значний вплив на побудову бухгалтерського фінансового обліку має бухгалтерська фінансова звітність. Перш за все такі її форми, як «Баланс» (форма № 1), «Звіт про фінансові результати» (форма № 2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3) та «Звіт про власний капітал» (форма № 4). Тому при побудові обліку затрат, доходів та фінансових результатів потрібно врахувати ці вимоги.

Рис. Б.4.1 унаочнює вищезгадані чинники побудови обліку затрат, доходів та фінансових результатів.

загальна побудова бухгалтерського обліку 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування