Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.1.2. Загальне визнання затрат, доходів та фінансових результатів діяльності

ВИЗНАННЯ ЗАТРАТ

Затрати визнаються як елемент діяльності (операційної, фінансової або інвестиційної), якщо відбулися та юридично оформлені такі події:

а) відбулося зменшення активу за такими умовами:

— майновий об’єкт (ресурс) за характером оборотного активу використано у процесі діяльності повністю,

— майновий об’єкт (ресурс) за характером необоротного активу зменшено на суму часткового використання (наприклад у формі амортизації),

— майновий об’єкт (ресурс) перестає відповідати економічній вигоді за характером діяльності підприємства;

б) відбулося збільшення пасиву (зобов’язань), які пов’язані з відповідною діяльністю.

Примітка. Від затрат слід чітко відмежувати втрати. Наприклад, вибуття об’єкта активу внаслідок пожежі тощо.

Подія визнання затрат має о

АКТИВ

ПАСИВ

Рахунок Затрати… …...…»

Рахунок Фізична або юридична особа (виникнення зобов’язань)

Дт

Кт

Дт

Кт

+

(+)

+

 

 

+

 

 

 

 

Рахунок Майновий об’єкт (ресурс) необоротний актив

 

Дт

Кт

 

 

залишок (сальдо)

(–) (амортизація)

 

 

 

 

 

 

Рахунок Майновий об’єкт (ресурс) оборотний актив

 

Дт

Кт

 

 

залишок (сальдо)

(–)

 

 

держати у бухгалтерському обліку один із таких записів (рис. Б.4.2).

Рис. Б.4.2. Логіко-структурна схема побудови бухгалтерського обліку затрат

ВИЗНАННЯ ДОХОДУ

Дохід визнається як елемент діяльності — операційної, фінансової або інвестиційної — якщо відбулася подія його ви- знання на основі економічного змісту господарської операції та юридичного оформлення.

Подія (момент) визнання доходу у системі бухгалтерського обліку має одержати один із таких записів: рис. Б.4.3.

АКТИВ

ПАСИВ

Рахунок Майновий об’єкт (ресурс)

Рахунок Зобов’язання

Дт

Кт

Дт

Кт

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

Рахунок Фізична або юридична особа (виникнення зобов’язань)

 

 

Дт

Кт

 

Залишок (сальдо)

Рис. Б.4.3. Логіко-структурна схема побудови бухгалтерського обліку доходу 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування