Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.2.2.5. Облікова характеристика продукції та інших речових елементів діяльності

Результатом виробництва є продукція. Бухгалтерський облік має забезпечити інформацію про її кількість, якість, вартість. Для побудови обліку продукції основним є визначення її характеру. За цією ознакою (тобто характером) продукцію групують за формою; ступенем готовності; конструкторською та технологічною складністю.

За формою продукцію поділяють на таку, яка має уречевлену форму, тобто являє собою виріб (наприклад, трактор, хліб, пшениця тощо) і таку, яка має форму результату роботи (ремонт) або форму послуги (перевезення вантажу).

За ступенем готовності продукцію поділяють на готову, напівфабрикати (напівпродукти) та неготову. Готова — це продукція, яка придатна для вживання, напівфабрикати також готові для виробничого споживання; неготова — незавершене виробництво.

Готовою вважається така продукція, яка повністю відповідає стандартам, а в разі їх відсутності технічним, договірним або іншим умовам, прийнята з виробництва на склад, а в окремих випадках на неї складають сертифікат або інший документ про якість.

За конструкторською та технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну.

Продукція може бути основною, побічною або побіжною.

На побудову бухгалтерського обліку затрат виробництва впливає характер продукту праці за ступенем кінцевої готовності. Продукція може вважатися з погляду даного виробництва неготовою, але придатною для промислового споживання. Наприклад, чавун — готовий продукт для чавуноваріння, але він — напівфабрикат для сталеплавіння. Тому при побудові обліку виробничого процесу потрібне чітке розмежування понять: «готовий продукт», «напівфабрикат», «напівпродукт».

У бухгалтерському обліку продукція обліковується як у натуральному, так і у вартісному вираженні (грошах).

Облік за натуральними вимірниками — це одиниці виміру: кг, штука, метр, літр тощо.

Облік за вартісними вимірниками здійснюється в ціні та сумі.

Оцінка продукції впливає на побудову обліку виробничого процесу. Продукцію оцінюють за такими видами вартості: фактичною, плановою, нормативною, кошторисною собівартістю і вартістю у цінах реалізації (роздрібних, договірних, гуртових тощо).

Крім продукції у виробничому процесі з’являються й інші елементи речового характеру: відходи, брак тощо. Це потребує з’ясування уречевленого результату виробничого процесу для побудови його бухгалтерського обліку. Загальний результат виробництва матеріального характеру, який слід ураховувати при побудові бухгалтерського обліку виробничого процесу, подано на рис. Б.4.8.

Структура  матеріально-речового результату  процесу  виробництва

Рис. б.4.8.Структура матеріально-речового результату процесу виробництва 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування