Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.2.2.17. Облік адміністративних затрат виробничої діяльності

За новою методикою формування затрат адміністративні затрати виділені у самостійну групу.

За П(С)БО 2 «Адміністративні затрати» — це загальногосподарські затрати, які пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. До них відносяться:

 • витрати на утримання адміністративно-господарського персоналу (оплата праці, соціальне та пенсійне страхування, додаткові виплати, підготовка та перепідготовка);
 • витрати на утримання основних засобів адміністративного призначення (амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона, оренда, податки, страхування майна);
 • гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна, медичні тощо);
 • витрати на дослідження і розробки;
 • організаційні витрати;
 • витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
 • амортизація нематеріальних активів;
 • витрати на створення резерву сумнівних боргів;
 • витрати на реєстрацію акцій;
 • витрати на проведення річних зборів;
 • винагорода директорам;
 • представницькі витрати;
 • інші адміністративні витрати;
 • непродуктивні витрати (втрати від простоїв, проценти за прострочені кредити, втрати і нестачі матеріальних цінностей, коли винуватці не встановлені, штрафи, інші санкції за господарськими договорами тощо).

Загальна методика побудови обліку адміністративних затрат за елементами аналогічна методиці побудови затрат виробничої діяльності, або затрат по збуту. Тобто на першому етапі формуються елементи затрат — матеріальні затрати, затрати на оплату праці тощо, а на другому проводиться їх списування на фінансові результати. Це у фінансовому обліку.

У внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх побудови за ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного виду продукції або іншої ознаки.

Облік «Адміністративних затрат» ведуть на рахунку аналогічної назви.

За дебетом рахунка «Адміністративні затрати» відображаються відповідні затрати у кореспонденції з кредитом таких рахунків: «Виробничі запаси» з наступним записом на субрахунки «Мате- ріали», «Паливо» «Запасні частини» тощо, знос (амортизація) «основних засобів», «Розрахунки з оплати праці», «Розрахунки зі страхування» та інші.

Загальна сума затрат, накопичена на дебеті рахунка «Адміністративні затрати», повністю списується в дебет рахунка «Фінансові результати» при їх визначенні.

В аналітичному обліку доцільно Адміністративні затрати облікувати за статтями кошторису (плану). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим