Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.2.2.18. Облік інших операційних затрат

За Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 (ст. 24) інші операційні затрати формують теж окрему самостійну облікову одиницю в системі затрат діяльності.

До затрат, які формують облікову одиницю «Інші операційні затрати», належать:

  • собівартість реалізованих виробничих запасів;
  • сумнівні (безнадійні) борги;
  • затрати від знецінення запасів;
  • втрати від операційних курсових різниць;
  • визнані екологічні санкції;
  • відрахування для забезпечення наступних операційних витрат;
  • різні витрати, що не названі вище та виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Загальна методика побудови «Інших операційних затрат» за елементами аналогічна методиці побудови затрат виробничої діяльності, або затрат зі збуту, чи адміністративних затрат. Тобто, на першому етапі формуються елементи затрат — матеріальні затрати, затрати на оплату праці тощо, а на другому проводиться списування їх на фінансові результати. Це у фінансовому обліку.

У внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх побудови прямого або непрямого відношення до відповідного виду, наприклад, проданого товару, або проданого виробничого запасу тощо.

Облік «Інших операційних затрат» ведуть на рахунку аналогічного найменування.

За дебетом рахунка «Інші операційні затрати» відображаються затрати у кореспонденції з характером використання ресурсів (елементів), тобто у кредит таких рахунків: «Виробничі запаси», «Розрахунки з оплати праці», «Розрахунки по страхуванню» тощо.

Загальна сума затрат, накопичена на дебеті рахунка «Інші операційні затрати», повністю списується в дебет рахунка «Фінансові результати» при їх визначенні.

В аналітичному обліку потрібно забезпечити побудову у відповідності до об’єкта затрат. Наприклад, «Виробничі запаси», втрати від операційних курсових різниць тощо. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим