Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.4.2.3. Облік затрат комерційної діяльності

Б.4.2.3.1. Загальна побудова обліку затрат комерційної діяльності

Затрати комерційної діяльності являють собою затрати, пов’язані з просуванням товарів від виробництва до споживача. До них належать затрати з купівлі, транспортування, упакування, підробки, зберігання, реалізації товарів тощо, а також затрати з утримання будов та інвентаря, оренди основних засобів, сплати процентів за користування кредитом, страхування майна (комерційного ризику), з торговельної реклами і т. ін.

Затрати комерційної діяльності аналогічно обліку затрат виробничої діяльності поділя…ються на три самостійні етапи: затрати на придбання, затрати на управління (орг.) та затрати на продаж, реалізацію. Ці три процеси в обліку комерційної діяльності унаочнює рис. Б.4.1.

Загальна класифікація затрат та методика обліку формування елементів затрат в комерційній діяльності аналогічна викладеному вище — Б.4.2.4 порядку обліку виробничої діяльності та при наданні послуг. У порівнянні з виробничим процесом по виготовленню продукції або виробленню послуги, у торгівлі нічого не виробляється, надана послуга є «роботою», яка не має кількісних характеристик. Тому у торгівлі немає процесу визначення виробничої фінансової собівартості результату, а значить прямих та непрямих (накладних) затрат, обліку готової продукції та інших облікових робіт, характерних для виробництва. У торгівлі затрати операційної діяльності групуються за такими ознаками:

  1. затрати на придбання товарів;
  2. затрати на продаж товарів;
  3. затрати на управління — адміністративні затрати;
  4. інші операційні затрати.

Затрати поділяються за галузями діяльності (в оптовій, посередницькій, роздрібній торгівлі, громадському харчуванні і т. ін.), та видами затрат.

Розмір затрат визначається як абсолютною сумою, так і їх рівнем у процентах до товарообороту. Рівень затрат є одним із якісних показників діяльності торговельних підприємств.

Затрати відображаються на дебеті рахунка «Елементи затрат у момент здійснення» (затрати з купівлі, перевезень, зберігання товарів, торговельної реклами, заробітної плати і т. ін.).

Деякі затрати попередньо резервують (наприклад, на ремонт основних засобів, покриття товарних втрат у межах відповідних норм тощо) або відносять на рахунок витрат майбутніх періодів (наприклад, орендна плата, витрати зі страхування майна і т. ін.) з наступним рівномірним списанням на рахунок «Витрати комерційної діяльності».

Синтетичний облік затрат ведеться на рахунках «Затрати», аналітичний — у розрізі встановленої номенклатури затрат, згрупованих за двома ознаками: залежні та незалежні від розміру товарної маси.

Найбільш характерним є варіант побудови за рис. Б.4.5. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування