Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.2.3.4. Облік адміністративних затрат комерційної діяльності

До адміністративних затрат підприємств комерційної діяльності належать затрати, які мають загальногосподарський характер та пов’язані з управлінням та обслуговуванням торгового підприємства. До таких затрат належать:

 1. затрати на утримання адміністративного персоналу (з оплати праці, соціального страхування, пенсійного забезпечення, підготовка та перепідготовка кадрів адміністративного характеру, різні додаткові виплати по роботі);
 2. оренда, амортизація, страхування, ремонт, утримання основних засобів, адміністративного характеру, податки по цим об’єктам, комунальні послуги, охорона тощо;
 3. затрати на дослідження та розробки;
 4. гонорари за професійні послуги, юридичні, аудиторські оцінки майна, медичні тощо;
 5. затрати на зв’язок (поштові, телефонні, телеграфні, телекс, факс тощо);
 6. амортизація нематеріальних активів;
 7. затрати на реєстрацію акцій;
 8. затрати на проведення річних зборів;
 9. винагорода директорам;
 10. представницькі затрати;
 11. затрати на створення резерву сумнівних боргів;
 12. організаційні затрати;
 13. інші адміністративні затрати;
 14. непродуктивні затрати (втрати від простоїв, штрафи, санкції за господарськими договорами, проценти за прострочені кредити тощо).

Загальна побудова обліку затрат адміністративного характеру підприємств оптової торгівлі аналогічна обліку затрат таких затрат на промислових підприємствах.

На першому етапі обліковуються затрати за елементами (та для внутрішньогосподарської потреби за іншими ознаками / показниками). На другому — затрати списуються на результати комерційної діяльності, як це було показано в Б.2.2.4. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування