Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.2.3.5. Облік товарних втрат

Товарні втрати можливі під час транспортування, приймання, зберігання і відпуску товарів. Їх поділяють на нормовані і ненормовані. До нормованих належать природні втрати, а також втрати від бою і лому товарів у межах установлених норм. Ненормовані втрати— це нестачі та інші втрати товарів понад установлені норми.

Норми природних втрат є граничними і застосовуються лише в тому разі, коли під час приймання товарів або інвентаризації виявиться їх нестача. Якщо нестачі немає, норми втрат не застосовуються.

Природні втрати відображаються по-різному залежно від того, коли виявлена нестача товарів — під час їх приймання або інвентаризації на складі.

Нестача товарів, виявлена під час приймання вантажу від залізничної станції (пристані), оформлюється комерційним актом, на підставі якого робиться запис:

Дебет рахунка «Товари» — на вартість товарів, які фактично надійшли

Дебет рахунка «Затрати діяльності» — на суму нестачі товарів у межах норм природних втрат

Дебет рахунка «Розрахунки за претензіями» — на суму нестачі понад норми втрат, яка підлягає стягненню з транспортної організації або постачальника

Дебет рахунка «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» — на суму нестачі понад норми і псування товарів з вини посадових осіб торговельного підприємства (експедито- рів тощо)

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — на суму прийнятих до сплати розрахункових документів постачальника.

Нестача товарів, виявлена під час інвентаризації на оптових складах, у межах норм природних втрат відноситься до затрат. Проте для рівномірного відображення у витратах нормованих втрат щомісяця може створюватися резерв на природні втрати в плановому розмірі. Створення резерву відображається записом:

Дебет рахунка «Затрати діяльності»

Кредит рахунка «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Фактично виявлена у результаті інвентаризації нестача в межах норм природних втрат списується за рахунок резерву записом:

Дебет рахунка «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» — на купівельну вартість товарів

Дебет рахунка «Торгова націнка» — на суму торговельної знижки (націнки)

Кредит рахунка «Товари» — на вартість товарів за продажними цінами.

Після кожної інвентаризації рахунок «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» у межах резерву на природні втрати має закриватися: зайва нарахована сума резерву сторнується, а недостатня — донараховується з віднесенням на затрати комерційної діяльності.

Нестачі товарів понад норми природних втрат відносяться на винних посадових осіб, а в разі, коли конкретних винуватців встановити не можна, списуються.

До затвердження керівником акта про результати інвентаризації робиться запис:

Дебет рахунка «Нестачі і втрати від псування цінностей» — на купівельну вартість недостаючих товарів (продажна ціна — за відкиданням торговельних націнок і знижок)

Дебет рахунка «Торговельна націнка» — на суму торговельних націнок і знижок на ці товари

Кредит рахунка «Товари» — на вартість товарів за продажними цінами.

Після затвердження керівником акта нестачі товарів за цінами списують на винних осіб записом:

Дебет рахунка «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків»

Кредит рахунка «Нестачі і втрати від псування цінностей».

Розмір заподіяних торговельному підприємству збитків, що підлягають відшкодуванню матеріально відповідальними особами, визначається згідно з законодавчими актами. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування