Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.3.2. Особливості визнання різних видів доходу від продажу (реалізації) продукції, товарів, послуг

Різні види доходу від продажу (реалізації) мають різні критерії визнання.

Так, дохід від продажу реалізації готової продукції визнається, якщо:

 • підприємство передало покупцеві суттєвий ризик і вигоди, пов’язані з правом власності на готову продукцію;
 • підприємство не бере подальшої участі у керівництві, пов’язаному з володінням, і не здійснює ефективного контролю за проданою продукцією;
 • сума доходу може бути достовірно оцінена;
 • ймовірне отримання підприємством економічних вигод, пов’язаних з операцією;
 • затрати, які були або будуть понесені в зв’язку з опера- цією, можуть бути достовірно визначені.

Останнє означає, що дохід не може бути визнаний, якщо витрати не підлягають достовірній оцінці. Тому будь-який аванс, вже отриманий за продаж продукції чи товарів, визнається як зобов’язання.

Аналогічно визнається дохід від продажу товарів торговим підприємством.

Разом з тим визнання доходу від надання послуг має величезну різнобокість. Ця різнобокість, перш за все, пов’язана зі ступенем завершеності операцій з наданих послуг на дату його визнання, практично — дату складання багажу.

Розглянемо ці варіанти.

Дохід з надання послуг може бути визначеним виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату визнання. Для цього мають бути наявні такі умов:

 • можливість достовірної оцінки доходу;
 • ймовірність отримання підприємством економічних вигод;
 • можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
 • можливість достовірної оцінки затрат, здійснених для надання послуг.

Для оцінки ступеня завершеності наданої послуги потрібне: або вивчення виконаної роботи, або визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на дату, визнання у загальному обсягу послуг, які мають бути надані.

Оскільки сума затрат, здійснених на дату визнання, включає тільки ті затрати, які відображають обсяг фактично наданих послуг на цю дату, тому визначення питомої ваги затрат, понесених у зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких затрат і буде характеризувати завершеність.

Наведене означає, що для оцінки ступеня завершеності наданих послуг не можуть використовуватись проміжні та авансові платежі, отримані від замовника.

Крім вищенаведеного, якщо є сумнів щодо отримання суми, раніше визнаної як дохід, неоплачена сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність оплати, визнається як затрати.

Із вищенаведеного випливає, що є два підходи (фактично два методи) визначення доходу з надання послуг:

а) метод рівномірного нарахування (коли не має можливості визначити обсяг виконання);

б) метод поетапного завершення (на основі процента готовності або питомої ваги затрат, рис. Б.4.32).

Підходи до визначення доходу від надання послуг узагальнені на рис. Б.4.32.

Визнання доходу від надання послуг, який підлягає визнанню за звітний період

Рис. Б.4.32. Визнання доходу від надання послуг, який підлягає визнанню за звітний період

Перший варіант має дві модифікації:

 • експертна оцінка (фактичне вивчення) виконаного обсягу робіт;
 • процент готовності (характеристик співвідношення).

Друга модифікація можлива з використанням таких характеристик співвідношення

а) Обсяг робіт виконаних;

б) обсяг затрат фактичний. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим