Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.4.4. Побудова обліку по визначенню та визначення фінансових результатів операційної дільності

Б.4.4.1. Облік формування фінансових результатів (прибутків і збитків)

Результатом операційної виробничо-комерційної (господарської) діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв і господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або знижують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Облік фінансових результатів — прибутків і збитків – здійснюється на фінансово-результативному рахунку «Фінансові результати». На цьому рахунку збираються всі затрати, доходи (прибутки і збитки) підприємства, які групуються в аналітичному обліку за характером прибутків і збитків. На кредиті цього рахунка відображують прибуток, а на дебеті — збитки і втрати.

Розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, що одержано у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і затратами на її виробництво і збут.

На підприємстві можливі доходи, затрати і втрати, які не пов’язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, — це інвестиційна та фінансова діяльність, а також результати, які пов’язані з надзвичайними подіями (пожежа, повінь тощо).

Б.4.4.2. Загальна методика визначення та обліку фінансового результату — чистого прибутку (збитку) звітного періоду

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та затрат. Ця послідовність наведена на рис. Б.4.33 для основної операційної діяльності. Як видно з рисунка, визначення фінансового результату як процесу розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділене на такі етапи:

 • Визначення валового доходу.
 • Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).
 • Визначення валового прибутку (збитку).
 • Визначення фінансового результату — прибутку (збитку) — від операційної діяльності до оподаткування.
 • Визначення нерозподіленого чистого прибутку підприємства.
 • Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.
 • Визначення чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності.
 • Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

У системі рахунків цей процес буде відображений, як показано на рис. Б.4.34.

 

1. Визначення валового доходу від продажу (реалізації) продуктів, послуг, товарів

 

2. Визначення чистого доходу від продажу (реалізації) продуктів, послуг, товарів

 

 

Валовий дохід (виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, товарів)

«—»

Податки на валовий дохід: 1. Акцизний збір 2. ПДВ 3. Інші

=

 

3. Визначення валового прибутку

 

=

Чистий дохід від продажу (реалізації) продукції, послуг, товарів

«—»

Фактична собівартість реалізованої продукції, послуг, товарів

=

 

4. Визначення фінансового результату операційної діяльності прибутку до оподаткування

 

=

Валовий прибуток

«—»

Адміністративні затрати + Затрати на збут (продаж)

=

 

5. Визначення нерозподіленого чистого прибутку

 

=

Чистий прибуток

«—»

Податок на прибуток

=

 

 

 

 

 

=

Нерозподілений прибуток

 

 

 

Рис. Б.4.33. Загальна схема обліку по визначенню фінансового результату основної операційної діяльності

 Загальна схема обліку

Як видно з рис. Б.4.34 та Б.4.35, обліковий процес формування фінансових результатів операційної діяльності є складним. Основна система записів у системі рахунків має таку послідовність:

а) на суму валового доходу (виручки) буде зроблено запис

Дебет рахунка «Каса» або «Дебітори» або «Покупці» тощо

Кредит рахунка «Доходи від реалізації».

Потім цей дохід буде перенесено на рахунок фінансових результатів записом: дебет — «Доходи від реалізації», кредит — «Фінансові результати»;

б) на суму нарахованих податків на валовий дохід:

Дебет рахунка «Затрати на податки по валовому доходу»

Кредит рахунка «Розрахунки за податками та платежами»

А далі — дебет рахунка «Фінансові результати», кредит рахунка «Затрати на податки по валовому доходу»;

в) на суму фактичної виробничої собівартості проданої готової продукції, послуг, проданих товарів

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Собівартість проданої продукції» (товарів, послуг);

г) на суму адміністративних затрат та затрат зі збуту від- повідно

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Адміністративні затрати»

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Затрати зі збуту» (продажу);

ґ) на суму податку з прибутку

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Розрахунки з фінансовими органами по оплаті податку з прибутку»;

д) нерозподілений прибуток підприємства, який залишився після вищеперелічених проведень, буде записано так:

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Нерозподілений прибуток».

Кінцевий фінансовий результат в цілому по підприємству визначається як різниця між різними видами прибутків, що враховані на кредиті, і відповідно збитками і витратами, врахованими на дебеті рахунка «Фінансові результати».

Розглянемо послідовно вищенаведені процеси обліку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим