Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.4.3.4. Особливості обліку валових доходів комерційної діяльності від реалізації товарів у торгівлі

Загальні питання процесу реалізації та одержання доходів від продажу готової продукції та купованих товарів однакові. Вони були викладені в попередньому параграфі розділу. Тому тут на них не спинятимемося.

Б.4.4.3.4.1. Облік реалізації товарів зі складів (оптом)

Підприємства оптової торгівліоптові підприємства — застосовують дві форми реалізації товарів: зі складів (складський оборот) і транзитом (транзитний оборот).

У разі складської реалізації товари відпускаються зі складів оптової бази на підставі рахунків-фактур (в яких зазначаються найменування, кількість, гатунок, ціна виробничника або митна вартість, торговельні та постачальницько-збутові знижки та націнки, транспортні та інші витрати, що входять до ціни товару), які слугують далі підставою для виписки розрахункових документів, поданих до оплати покупцям.

На суму внесених до ціни реалізовуваних товарів націнок та інших передбачених законодавством витрат в бухгалтерському обліку робиться запис:

Дебет рахунка «Товари», субрахунок № 1 «Товари на складах»

Кредит рахунка «Торговельна націнка».

На вартість товарів, відвантажених і відпущених покупцям, тари під товарами і транспортних послуг, що підлягають відшкодуванню покупцями, у бухгалтерському обліку складають проведення (при касовому методі):

Дебет рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги» — на вартість товарів за продажними цінами, тари і транспортних послуг, що підлягають відшкодуванню покупцями

Кредит рахунка «Товари», субрахунок № 1 «Товари на складах» — на вартість товарів за продажними цінами

Кредит рахунка «Товари», субрахунок № 3 «Тара під товарами і порожня» — на вартість тари під товарами

Кредит рахунка «Розрахунки з дебіторами» тощо — на суму, що підлягає відшкодуванню покупцями послуг транспортних підприємств.

У міру надходження платежів від покупців при касовому методі на підставі виписок банку робиться запис:

Дебет рахунків «Розрахунковий рахунок у банку», «Валютний рахунок» і т. ін. — на всю суму реалізованих товарів за продажними цінами за відкидання торговельної знижки на користь покупців, а також відшкодування тари і транспортних послуг

Кредит рахунка «Реалізація», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оптом» — на продажну вартість товарів (за відкидання торговельної знижки)

Кредит рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги» — на відшкодовану вартість тари і транспортних послуг.

Одночасно робиться запис на списання реалізованих (оплачених покупцями) товарів за продажними цінами:

Дебет рахунка «Собівартість проданих (реалізованих) товарів», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оптом»

Кредит рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги».

Для того щоб на дебеті рахунка «Собівартість проданих (реалізованих) товарів», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оптом», була відображена купівельна вартість реалізованих товарів, наприкінці місяця визначають і списують способом «червоного сторно» (від’ємним записом) суми торговельної та постачальницько-збутової знижок, а також постачальницько-збутової націнки внесених до ціни товарів, які належать до реалізованих товарів.

Дебет рахунка «Собівартість проданих (реалізованих) товарів», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оптом»

Кредит рахунка «Торговельна націнка».

Якщо націнка на товари не робиться, облік здійснюють аналогічно, але без операцій по рахунку «Торговельна націнка».

Торговельні та інші підприємства, які надають торговельно-посередницькі послуги, сплачують до бюджету податок на додану вартість, обчислюваний в установленому розмірі до суми різниці між продажною ціною і купівельною вартістю товарів (яка утворюється за рахунок реалізованих знижок, націнок на товари, комісійних винагород тощо).

На суму податку на додану вартість, яка підлягає перерахуванню до бюджету, робиться запис: затрати податків на валові доходи:

Дебет рахунка «Реалізація», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оптом»

Кредит рахунка «Розрахунки з бюджетом по податках».

Таким чином, за дебетом і кредитом рахунка «Собівартість проданих (реалізованих) товарів», субрахунок № 1 «Реалізація товарів оптом» відображається продажна вартість реалізованих товарів.

Синтетичний і аналітичний облік відвантаження та реалізації товарів в оптових підприємствах провадять так само, як і облік реалізації готової продукції на промислових підприємствах. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування